Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att vi långsiktigt bevarar vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga samt att vi minskar påverkan på naturen och människans hälsa till en nivå som naturen och människan ”klarar av”.

Vår definition av ekologisk hållbarhet

För Högskolan i Gävle innebär ekologisk hållbarhet följande:

  • att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemets produktionsförmåga
  • att minska påverkan på naturen och människans hälsa till en nivå som naturen och människan ”klarar av”
  • att långsiktig hållbarhet är utgångspunkten när det gäller hanteringen av produkter, produktion, resurser samt klimat- och miljöpåverkan.

Ekosystem och dess tjänster

Ekosystemet definieras av planetens gränser, det vill säga de hållbara gränserna för allt liv på jorden. Ekosystemets tjänster, som till exempel biologisk mångfald, pollinering, matproduktion och olika reningsprocesser, måste bevaras. Men ekosystemet utsätts för många påfrestningar, bland annat föroreningar, energiproduktion, buller, klimat- och miljöpåverkan.

För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste långsiktig hållbarhet vara med i planeringen av policyer, produkter, produktion och resurseffektivitet.

Planetära gränser

De planetära gränserna definierades 2015 med hjälp av nio parametrar i en forskningsartikel av Will Steffen och flera forskare vid bland annat Stockholm Resilience Center. De parametrar som är gröna finns inom trygga gränser för planetens produktionsförmåga, för de gula råder det osäkerhet eller ökad risk, medan de röda är högriskområden. Planetens bärkraft finns där det gröna området möter det gula. De gråa kilarna representerar gränser som inte har kunnat kvantifieras.

From Steffen et al., SCIENCE 347:1259855 (2015). Reprinted with permission from AAAS

planetära gränser

From Steffen et al., SCIENCE 347:1259855 (2015). Reprinted with permission from AAAS.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)