Vårt arbete för en hållbar utveckling

Redan i juli 2004, som andra lärosäte i Sverige, miljöcertifierades Högskolan i Gävle enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Vi ligger därför i framkant när det gäller att arbeta med hållbar utveckling och det är vi oerhört stolta över!

Vad är hållbar utveckling?

Enligt högskolelagen ska alla högskolor främja en hållbar utveckling i sin verksamhet, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl (miljöbalken 1 §, 1 kap.).

Hållbar utveckling på Högskolan i Gävle

För oss på Högskolan i Gävle betyder hållbar utveckling att vi satsar på arbetsmiljön för vår personal, studiemiljön för våra studenter och långsiktighet i vår användning av resurser. Vi driver också ett systematiskt kvalitetsarbete. Kort sagt – vi sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Aktuellt

Extern miljörevision

Uppföljande revision av Högskolans miljöledningssystem gjordes den 8 och 9 maj 2018. Det gick väldigt bra! Vårt miljöledningssystem bedömdes av revisorn uppfylla kraven i standarden ISO 14001:2015. Nästa gång det blir extern miljörevision är det dags för omcertifiering. Den är inplanerad 6-7 maj 2019.  

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2020-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)