Lyfter oss tillsammans

På Murgårdsskolan i Sandviken är man inne i arbetet med SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Det är inte den första satsningen som görs på språkutveckling, men arbetet har större chanser att lyckas den här gången enligt Helena Blixt Schevert, förstelärare i Svenska.

Murgårdsskolan

Min biltur till Sandviken har föregåtts av årets första riktiga snöfall, men det påverkar inte morgontrafiken nämnvärt. Jag ska till Murgårdsskolan för att träffa Helena Blixt Schevert som ansvarar för SKUA där. Tidig som jag är sätter jag mig i foajén för att vänta och märker snart att skolan består av en blandning av språk och röster. Helena bekräftar att 40 – 45 % av eleverna har annat modersmål än svenska och att ett tjugotal språk finns representerade.

Språkutvecklande projekt

På senare år har man haft projekt både med språkutveckling och med specialpedagogik för hela kollegiet, berättar Helena. Det är ett digert arbete:

”Ju mer vi arbetar med dessa frågor desto mer lyfter vi oss tillsammans – inte mycket och det går inte fort, men utveckling måste få ta tid.”

En utmaning är att våga släppa något känt för att greppa det nya och okända:

”Man måste titta tillbaka på sin undervisning och utvärdera den. Det är viktigt med ett klimat där man vågar blotta sig.”

I hela Sandvikens kommun arbetar man med olika utvecklingsprojekt inom bland annat språk och nyanländas lärande, där SKUA-projektet ingår. På kommunal nivå, anser Helena, handlar det om att sortera: hur ser en långsiktig plan ut och vad gör vi nu?

Gynnsamt klimat

På Murgårdsskolan har man börjat med ämnessansvariga för att sedan arbeta med samtliga undervisande i ämneslag och då på allvar förändra/utveckla SKUA i undervisningen. ​Rent konkret har man i uppstartsfasen arbetat fram gemensamma grovplaneringar som alla ska följa. Det handlar om att identifiera olika texttyper som eleverna stöter på, samt att skapa mallar och ”stöttor” för dessa. Ett gynnsamt klimat gör att arbetet fungerar:

”Vi har ett klimat där pedagoger och andra ser att vi behöver det här. Ingen ställer sig utanför.”

På det pedagogiska planet har man arbetat i ämneslagen med Lärportalens modul ”Nyanländas lärande”. Resultatet av arbetet hittills har varit många diskussioner kring hur man ska se på språk och man inser hur viktigt språket är i sitt eget ämne:

”När man går in och ser andra planeringar ser man goda exempel och vinster i arbetet”, säger Helena.

Blickar framåt

Helena blickar framåt och berättar att arbetet snart går in i en ny fas:

”Från och med nästa termin kommer jag att komma ut och stödja lärare som önskar det. Vi kommer även att ställa oss frågan – hur kommer detta eleverna till gagn? Det är lätt frågeställningen fastnar i det arbetslag där man sitter.”

Helena tror att det språk- och kunskapsutvecklande arbetet har goda chanser att lyckas:

”När vi började med språkutvecklingsarbete kändes det som en pålaga, men vi har kommit förbi det. Alla är med på tåget och det känns jättebra. Vi har framåtsyftande diskussioner.”

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta:

helena.blixt-schefvert@edu.sandviken.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)