Extrastöd i Ockelbo

Arbetsmarknadsenheten i Ockelbo är en del av projektet ”eXtra stöd i Gävleborg”, vilket riktar sig till utrikes födda individer som står långt bort från arbetsmarknaden och bland annat är i behov av språkträning.

Ockelbo har tagit ett holistiskt perspektiv på individernas utveckling, vilket innefattar insatser inom språkträning, men även kring samhällsorientering och friskvård. Projektet pågår fram till juni 2020.

Monica och Ann-Sofie tar emot i ”Röda längan” vid Wij trädgårdar, där AME i Ockelbo har sin vistelse. Över en kopp kaffe berättar de hur man i Ockelbo arbetar med att erbjuda extrastöd. Projektet har snart gjort sitt första år och man är inne på den andra gruppen som har erbjudits extrastöd. Gruppen består av 15 kvinnor med språknivå som motsvarar SFI:s A eller B-kurs, vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Modersmålen i gruppen är ett flertal: tigrinja, arabiska, persiska och somaliska.

I projektet erbjuds målgruppen fyra olika sorters innehåll:

- Friskvård, där deltagarna bland annat har testat boxning, zumba och simning

- Ekonomi, där deltagarna har haft utbildning i privatekonomi på modersmålet

- Samhällsinformation

- Språkträning

Språkträningen utgår från metoden suggestopedi där ledorden är ”roligt, lustfyllt och kreativt” enligt Monica och Ann-Sofie. Inom suggestopedi använder man alla sinnen och har som mål att utveckla främst den muntliga förmågan. Under lektionerna går såväl lärare som elever in i fiktiva roller, vilka de sedan använder för att kommunicera kring. Man jobbar med olika teman och gör studiebesök som är kopplade till temana. Deltagarna har uppskattat arbetssättet. Målet är att alla deltagare ska utvecklas ”på något sätt”. Extrastödet används i kombination med praktik och, för vissa, SFI.

I nuläget vet inte Monica och Ann-Sofie vad som händer efter projektet, men de tänker fortsätta att använda sig av suggestopedi som metod för språkutveckling.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta:

Monica Eriksson (monica.eriksson@ockelbo.se)

Ann-Sofie Björling (ann-sofie.bjorling@ockelbo.se)

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)