Språkprojekt i regionen

Runt om i regionen pågår olika projekt som är kopplade till språk och språkutveckling. Projektledare Per Estliden har besökt några av regionens projekt, och här kan du läsa mer om de olika projekten.

Extrastöd i Ockelbo

Arbetsmarknadsenheten i Ockelbo är en del av projektet ”eXtra stöd i Gävleborg”, vilket riktar sig till utrikes födda individer som står långt bort från arbetsmarknaden och bland annat är i behov av språkträning.

Läs mer om Extrastöd i Ockelbo

Lyfter oss tillsammans

På Murgårdsskolan i Sandviken är man inne i arbetet med SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Det är inte den första satsningen som görs på språkutveckling, men arbetet har större chanser att lyckas den här gången.

Läs mer om Murgårdsskolans arbete

Läslyftet för SFI

På Centrum för utveckling och lärande (CUL), Hudiksvall, fick man en idé att skapa ett elevbibliotek för SFI med lättläst litteratur för dem med kort eller ingen skolbakgrund.

Läs mer om satsningen i Hudiksvall

Policy och forskning för språkutveckling

Voxnadalens gymnasium har antagit en Språkpolicy, vilken beskriver hur man arbetar språkutvecklande och med språkinriktad undervisning på skolan. Under en skolutvecklingsdag fokuserar man på språkutveckling och hela kollegiet är involverat i arbetet.

Läs mer om Voxnadalens gymnasiums satsning

Teori blev praktik på Västerbergs folkhögskola

Kollegiet på Västerbergs folkhögskola har läst kursen ”Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet” vid Högskolan i Gävle. På vilka sätt har lärdomarna från den satsningen påverkat det dagliga arbetet.

Läs mer om Västerbergs folkhögskola


Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)