Högskolestyrelsen

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Högskolestyrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen tillsammans med rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av följande personer:

  • åtta ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid på högst tre år
  • tre ledamöter som utses av lärarna
  • tre ledamöter som utses av studentkåren.

Ledamöter

Rektor

Ylva Fältholm
Rektor, professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av regeringen

Ingegerd Palmér
Ordförande, f.d. rektor, Mälardalens högskola

Thomas Nylund
Egen företagare/konsult

Pierre Aggerwal, Högskolestyrelsen

Pierre Aggarwal
Platschef, Iggesund Mill

Samuel Bengmark, Högskolestyrelsen

Samuel Bengmark
Biträdande professor, Chalmers

Ingrid Johansson-Lind
f.d. generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen

Mats Leijon
Professor, Uppsala universitet

Hanna Meuser

Hanna Meuser
Kompetensförsörjningschef, Sandvik

Susanna Stymne Airey

Susanna Stymne Airey
Chef Enhet Förebygga, AFA försäkringar

Ledamöter utsedda av lärare

Silvia Edling, professor i didaktik

Silvia Edling
Professor
Högskolan i Gävle

Lena Svennberg är universitetsadjunkt i idrottsvetenskap.

Lena Svennberg
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Lars-Johan Åge, professor i företagsekonomi

Lars-Johan Åge
Professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av studentkåren

Elin Westrin

Petra Jönsson
Kårordförande
Gefle Studentkår

Elin Westrin

Emelie Carlström
Vice Kårordförande
Gefle Studentkår

Elin Westrin

Martin Eriksson
Gefle Studentkår

Sammanträdestider

2020

18 februari
23 april
11 juni
8-9 oktober
10 december

2021

18 februari
15 april
10 juni
14-15 oktober
9 december

Kontakt

Sekreterare

Sandra Lindberg
Telefon: 026-64 85 94
E-post: sandra.lindberg@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)