Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning, distansutbildning eller uppdragsutbildning. Nämnden beslutar bland annat om kurs- och utbildningsplaner.

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning, distansutbildning eller uppdragsutbildning. Nämnden beslutar om kurs- och utbildningsplaner och har även rätt att delegera ansvaret för att fastställa kursplaner till akademichefen. När nämnden delegerar det ansvaret ska de samtidigt ge riktlinjer för hur akademichefen ska redovisa till nämnden vilka kursplaner som har beslutats och hur dessa ska följas upp.

Utbildnings- och forskningsnämnden ska även främja god forskningskvalitet och stärka Högskolans utbildnings- och forskningsprofil enligt antagna strategier.

Ledamöter

Företrädare för högskolans lärare/forskare

Maria Engström, vice ordförande

maria.engstrom@hig.se

Iiris Attorps, ledamot

iiris.attorps@hig.se

Erika Björklund, ledamot

erika.bjorklund@hig.se

Lars Löfqvist, ledamot

lars.lofqvist@hig.se

Daniella Fjellström, ledamot

daniella.fjellstrom@hig.se

Hans Richter, ledamot

hans.richter@hig.se

Peter Öberg, ledamot

peter.oberg@hig.se


Företrädare för de studerande

Emelie Carlström, ledamot


Annie Boberg, ledamot

Företrädare för de forskarstuderande

Caroline Snäckerström Sims, ledamot
Handlingar till utbildnings- och forskningsnämnden

Om du vill att Utbildnings- och forskningsnämnden ska ta upp ett ärende måste du skicka ärendehandlingarna till nämnden senast tre veckor innan nämnden har sammanträde. De handlingar du skickar in ska vara diarieförda och i original.

Eventuella frågor om nämnden kan ställas till nämndens sekreterare.

Kontakt

Sekreterare

Mikael Krigh
Telefon: 026–64 89 68
E-post: mikael.krigh@hig.se

Sammanträdestider


Under 2020 sammanträder nämnden följande datum:
5 februari, kl 9.00 - 15.00
5 mars, kl 9.00 - 12.00
1 april, kl 9.00 - 15.00
7 maj, kl 9.00 - 12.00
9 juni, kl 9.00 - 15.00
15 september, kl 9.00 - 15.00
7 oktober, kl 9.00 - 12.00
27 oktober, kl 9.00 - 15.00
19 november, kl 9.00 - 12.00
15 december, kl 9.00 - 15.00

Publicerad av: Mikael Krigh Sidansvarig: Björn Karlsson Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)