Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning.

Forskare A-Ö

ABC

A

Aboagye, Emmanuel, arbetshälsovetenskap
Ahmadi, Zahra, företagsekonomi
Ahonen-Jonnarth, Ulla, besluts-, risk- och policyanalys
Ahmadi, Fereshteh, sociologi
Akander, Jan, energisystem
Amiri, Shahnaz, energisystem
Andersson, Benita, medicinsk vetenskap
Annell, Cecilia, svenska språket
Attorps, Iiris, matematik

B

Bagherbandi, Mohammad, samhällsbyggnad
Bahrami, Alireza, byggnadsteknik
Barreiro, Maria, industriell ekonomi
Barthel, Stephan, miljövetenskap
Beckley, Amber, kriminologi
Bengtsson, Lars, industriell ekonomi
Bergsten, Eva, arbetshälsovetenskap
Bergström, Gunnar, arbetshälsovetenskap
Bergvall, Olof, matematik
Biamba, Cresantus, didaktik
Björk, Curt, energisystem
Björk, Ingrid, svenska språket
Björklund, Erika, pedagogik
Björklund, Johan, matematik
Björklund, Martin, arbetshälsovetenskap
Björklund, Ove, vårdvetenskap
Björkman, Annica, vårdvetenskap
Björling, Mikael, kemi
Björsell, Niclas, elektronik
Blomqvist, Sven, idrottsvetenskap
Blückert, Ann, svenska språket
Boman, Eva, psykologi
Boustedt, Jonas, datavetenskap
Brandt, Anders, samhällsbyggnad
Brunåker Svante, företagsekonomi
Bylund Grenklo, Tove, vårdvetenskap
Bäckman, Kerstin, didaktik
Bökman, Fredrik, besluts-, risk- och policyanalys

C

Calmunger, Mattias, energisystem
Cananau, Iulian, engelska
Carlson, Åsa, pedagogik
Carlsson, David, religionsvetenskap
Carlsson, Marianne, vårdvetenskap
Cehlin, Mathias, energisystem
Chilo, José, elektronik
Colding, Johan, miljövetenskap

DEF

D

Dahlin, Olov, religionsvetenskap
Djupsjöbacka, Mats, arbetshälsovetenskap
Dominic, Chris, industriell ekonomi

E

Edin, Anna, medie- och kommunikationsvetenskap
Edling, Silvia, didaktik
Edlund, Peter, företagsekonomi
Efverman, Anna, vårdvetenskap
Elm, Annika, didaktik
Engström, Maria, vårdvetenskap
Enmarker, Ingela, vårdvetenskap
Eriksson, Bengt, byggnadsteknik
Eriksson, Elisabet, vårdvetenskap
Eriksson, Mårten, psykologi

F

Fagerström, Arne, företagsekonomi
Farstad, Britt, svenska språket
Fjellström, Daniella, företagsekonomi
Forinder, Ulla, socialt arbete
Francia, Guadalupe, pedagogik
Fransson, Göran, didaktik
Fransson, Jens, energisystem
Fredlund, Tobias, didaktik
Fregidou-Malama, Maria, företagsekonomi
Frelin, Anneli, didaktik

GHI

G

Gill, Peter, pedagogik
Giusti, Matteo, miljövetenskap
Grannäs, Jan, didaktik
Grell, Pär, socialt arbete
Gunvik Grönblad, Ingegerd, pedagogik
Gustafsson, Christina, didaktik
Gustafsson, Mattias, energisystem

H

Hadin, Åsa, industriell ekonomi
Haga, Andreas, miljövetenskap
Haglund, Björn, didaktik
Halin, Niklas, psykologi
Hallman, David, arbetshälsovetenskap
Hammarberg, Annie, didaktik
Hartwig, Fredrik, företagsekonomi
Hayati, Abolfazl, energisystem
Hedborg, Kerstin, medicinsk vetenskap
Hedman, Maria, vårdvetenskap
Heiden, Marina, arbetshälsovetenskap
Hellström, Fredrik, arbetshälsovetenskap
Hilletofth, Per, industriell ekonomi
Hillman, Karl, miljövetenskap
Hillström, Lars, biologi
Hiswåls, Anne-Sofie, folkhälsovetenskap
Hjelmblom, Magnus, beslut-, risk- och policyanalys
Hofsten, Anna, medicinsk vetenskap
Holmberg, Jörgen, didaktik
Holmberg, Ulf, energisystem
Homayoun, Saeid, företagsekonomi
Huda Chowdhury, Ehsanul, företagsekonomi
Hultgren, Christina, biologi
Hyder, Akmal, företagsekonomi
Hygge, Staffan, miljövetenskap
Häggström, Elisabeth, vårdvetenskap

I

Isaksson, Magnus, elektronik

JKL

J

Jackson, Jennie, arbetshälsovetenskap
Jahedi, Mohammad, energisystem
Januario, Leticia, arbetshälsovetenskap
Jerlinder, Kajsa, idrottsvetenskap
Jernberg, Signe, företagsekonomi
Jernberg, Per, energisystem
Jiang, Bin, samhällsbyggnad
Johansson, Anders, matematik
Johansson, Elin, arbetshälsovetenskap
Johansson, Robert, energisystem
Jordal, Malin, vårdvetenskap

K

Kaatari, Henrik, engelska
Kang, Olivia, företagsekonomi
Kabanshi, Alan, energisystem
Kalinnikova, Liya, pedagogik
Kaltenbrunner Nykvist, Monica, arbetshälsovetenskap
Karimipanah, Taghi, energisystem
Karlsson, Björn, energisystem
Kellner, Eva, biologi
Keus, Marijke, arbetshälsovetenskap
Knez, Igor, psykologi
Knudsen, Kati, vårdvetenskap
Kristoffersson, Eleonor, juridik
Kristofferzon, Marja-Leena, vårdvetenskap
Kroon, Ann, socialt arbete
Kurvinen, Jaana, företagsekonomi
Kusterer, Hanna, psykologi
Kågström, Jonas, företagsekonomi
Källström, Rolf, matematik

L

Landström, Mats, nationalekonomi
Lang, Lionel, matematik
Larsson, Johan, arbetshälsovetenskap
Larsson, Sam, socialt arbete
Larsson, Stefan, religionsvetenskap
Larsson, Ulf, energisystem
Leidhammar, Börje, juridik
Lilja, My, kriminologi
Liljestrand, Johan, pedagogik
Lim, Nancy Joy, samhällsbyggnad
Lennernäs Wiklund, Maria, folkhälsovetenskap
Lindberg, Magnus, vårdvetenskap
Lindgren Ödén, Birgit, religionsvetenskap
Ljung, Anna, företagsekonomi
Ljung, Robert, miljövetenskap
Ljungquist, Sarah, genusvetenskap
Lozano, Rodrigo, industriell ekonomi
Lyskov, Eugene, arbetshälsovetenskap
Löfqvist, Lars, industriell ekonomi
Lönn, Mikael, biologi
Lövgren, Karin, medie- och kommunikationsvetenskap

MNO

M

Ma, Ding, samhällsbyggnad
Macassa, Gloria, folkhälsovetenskap
Magnusson, Lena O, bildpedagogik
Mardan, Nawzad, energisystem
Masoumi, Davoud, didaktik
Mathiassen, Svend Erik, arbetshälsovetenskap
Mattsson, Magnus, energisystem
Modiano, Marko, engelska
Moshfegh, Bahram, energisystem
Mutiganda, Jean Claude, företagsekonomi
Mårtensson Gunilla, vårdvetenskap
Mårtensson, Stig-Göran, samhällsbyggnad

N

Nilfouroushan, Faramarz, samhällsbyggnad
Niss, Camilla, industriell ekonomi
Nilsson, Annika, vårdvetenskap
Nobuoka, Jakob, samhällsbyggnad
Nordlander, Edvard, elektronik
Norén, Asima, byggnadsteknik
Norrman Eriksson, Ola, miljövetenskap

O

Odelstad, Jan, besluts-, risk- och policyanalys
Olerud, Johan, vårdvetenskap
Olsson, Annakarin, vårdvetenskap
Olsson, Patrick, energisystem
Osarenkhoe, Aihie, företagsekonomi

PQRS

P

Paasch, Jesper, samhällsbyggnad
Pettersson, Daniel, pedagogik
Pettersson, Irina, matematik
Porskrog Kristiansen, Lisbeth, vårdvetenskap


Q

Qvarfordt, Anna, idrottsvetenskap

R

Radic, Mirko, matematik
Rambaree, Komalsingh, socialt arbete
Randmaa, Maria, vårdvetenskap
Rashid, Mamunur, arbetshälsovetenskap
Rezagholi, Mahmoud, arbetshälsovetenskap
Richter, Hans, arbetshälsovetenskap
Ristiniemi, Jari, religionsvetenskap
Rostami, Amir, kriminologi
Rudolfsson, Thomas, arbetshälsovetenskap
Rubaiy, Hussein, medicinsk vetenskap
Ryrholm, Nils, biologi
Rönnow, Daniel, elektronik

S

Sahlin, Eva, samhällsbyggnad
Salzmann-Eriksson, Martin, vårdvetenskap
Sandberg, Mats, energisystem
Sarnecki, Jerzy, kriminologi
Scherdin, Mikael, miljövetenskap
Seipel, Stefan, datavetenskap
Shestopalov, Yury, matematik
Silén, Marit, vårdvetenskap
Silvén Hagström, Anneli, socialt arbete
Sjöblom, Yvonne, socialt arbete
Sjöberg, Lars, samhällsbyggnad
Sjöberg, Stefan, socialt arbete
Sjölund, Britt-Marie, vårdvetenskap
Sjölund, Maria, socialt arbete
Skytt, Bernice, vårdvetenskap
Soam, Shveta, miljövetenskap
Stake-Nilsson, Kerstin, medicinsk vetenskap
Strömberg, Annika, företagsekonomi
Sundström, Agneta, företagsekonomi
Svanberg, Jan, företagsekonomi
Svensson, Sven, arbetshälsovetenskap
Svennberg, Lena, idrottsvetenskap
Söderlund, Jenny, juridik
Sörqvist, Patrik, miljövetenskap

TUVW

T

Tatar, Kourosh, maskinteknik
Thalén, Peder, religionsvetenskap
Tham, Pia, socialt arbete
Thollander, Patrik, energisystem
Thomas, Kavita, engelska
Thunander Sundbom, Lena, medicinsk vetenskap
Trygged, Sven, socialt arbete
Turunen, Päivi, socialt arbete

U


V

Vesterlund, Per, medie- och kommunikationsvetenskap
Vidman, Åsa, arbetshälsovetenskap
Viirman, Olov, matematik
Vilhelmson, Pär, företagsekonomi
von Haartman, Robin, industriell ekonomi

W

Wallhagen, Marita, miljövetenskap
Wallmon, Monika, företagsekonomi
Wang, Xiaoqin, matematik
Wang, Zhao, miljövetenskap
Westerberg Jacobson, Josefin, vårdvetenskap
Westfelt, Lars, kriminologi
Widbäck, Anders, svenska språket
Wigö, Hans, energisystem
Wiitavaara, Birgitta, arbetshälsovetenskap
Wikman, Sofia, kriminologi
Willander, Johan, psykologi
Willmer, Mikaela, vårdvetenskap
Wistrand, Helena, svenska språket
Wright, Sandra A. I., biologi
Wulff Hamrin, Cornelia, folkhälsovetenskap
Wäckelgård, Eva, energisystem

XYZ

X


Y

Z

Zafar, Afnan, industriell ekonomi
Zetterberg, Camilla, arbetshälsovetenskap
Zetterberg, Liv, socialt arbete
Zhao, Ming, industriell ekonomi

ÅÄÖ

Å

Åge, Lars-Johan, företagsekonomi
Ågren, Jonas, samhällsbyggnad
Åhlén, Julia, datavetenskap

Ä


Ö

Öberg, Peter, socialt arbete
Ödlund, Louise, energisystem
Östlund, Ann-Sofi, vårdvetenskap


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2020-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)