Publikationer och avhandlingar

Varje år publicerar forskare vid Högskolan i Gävle ett stort antal artiklar och böcker, både tryckta och elektroniska. På den här sidan finns information om var du kan hitta dessa publikationer.

Publikationer från Högskolan i Gävle

I publikationsdatabasen DiVA finns referenser till material som publicerats, i tidskrifter, böcker och proceedings sedan 1976, av anställda vid Högskolan i Gävle.

De 20 senaste registrerade forskningspublikationerna från Högskolan

Text

Doktors- och licentiatavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina respektive avhandlingar eller doktorsavhandlingar. Den första doktorsavhandlingen inom Högskolans forskarexamensrättighet publicerades 2015.

Alla doktorsavhandlingar från Högskolan i Gävle också finns registrerade i DiVA med ett abstract:

Gävle University Press

Gävle University Press publicerar doktors- och licentiatavhandlingar, volymer i rapport- och skriftserier samt enstaka samlingsverk framställda vid Högskolan i Gävle.

Kontakt

Forskningssekreterare

Ansvarar för uppföljning samt extern rapportering av forskningen.

Dorota Green
Forskningssekreterare
Telefon:
E-post: dorota.green@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2021-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)