Forskningsevenemang

Här publicerar vi information om forskningsevenemang som Högskolan i Gävle arrangerar eller deltar i, ett flertal där du som intresserad allmänhet kan delta.

Högskolan i Gävle och forskarna på Högskolan är en aktiv del av samhället. Det är viktigt att Högskolan och forskarna delar med sig av kunskap, nya fakta och forskningsrön samt spännande upplevelser till alla intresserade. Varje år arrangerar och deltar därför forskare vid Högskolan i evenemang där allmänhet, utbildning och forskning möts. Här hittar du information om och länkar till evenemang som Högskolan arrangerar eller deltar i. (PLUS LÄNK TILL, ÖVRIGA EVANGEMANG? var finns forskarna på slottet?)

Akademisk högtid

Den akademiska högtiden tillhör en av äldsta traditionerna inom akademin. Vid Högskolan i Gävle genomförs högtiden vartannat år.

Akademisk högtid 2018

Disputationer och licentiatseminarier

Kommande disputationer

I kalendernDARIET kan du hitta kommande disputationer och licentiatiseminarier.

(här finns även en lista på kommande avhandlingar med länk till DIVA /eller endast denna... tid, plats, datum, titel, länk)

Tidigare disputationer och licentiatsemenarier

Här hittar du tidigare doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar (länk till publikationssidan och lista med avhandlingar (ej direkt till diva)).

Publicerad av: Dorota Green Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2021-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)