Tidskrifter / Journals

Tidskrifter

De två senaste årgångarna finns i tidskriftshyllorna i biblioteket på entréplanet. Äldre årgångar finns i magasinet på plan ett.
Tidskrifter får ej lånas hem.

Journals

The two most recent volumes are found on the journal shelves on floor two. Older volumes are located on floor one.
Journals are not for loan.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2017-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)