Bibliotekets ämnesguide i pedagogik och didaktik

I ämnesguiden för pedagogik och didaktik presenteras olika sökverktyg som du kan använda för att hitta böcker, artiklar och annat inom pedagogik och didaktik.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Databaser

Svenska databaser

Artikelsök
Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar.

 • SwePub
  Referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska.

Uppsök
Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Internationella databaser

 • Academic Search Elite
  Abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden, ca 500 i ämnet Education.
  DOAJ
  Vetenskapliga fulltexttidskrifter varav 600 inom Education. Flerspråkig, fritt tillgänglig.
  ERIC
  ERIC är den stora databasen inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.

Böcker

Tryckta böcker

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

 • LIBRIS
  Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.

e-böcker

Ordböcker

Tidskrifter

Bildpedagogik

Förslag på vetenskapliga tidskrifter inom bildpedagogik som finns i vår tidskriftsförteckning.

 • Arts Education Policy Review
 • International Journal of Art & Design Education
 • International Journal of Education and the Arts
 • Studies in Art Education
Internetresurser
Myndigheter och organisationer
Sökhjälp
 • Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken. Om du behöver hjälp när du skriver uppsats kan du använda vår tjänst Boka en bibliotekarie.
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Sara Martinsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)