Bibliotekets ämnesguide i medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesguide i medie- och kommunikationsvetenskap

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Böcker

För att hitta tryckta böcker i biblioteket använd vår bibliotekskatalog.
Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.

LIBRIS
Den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar.

HelGe-biblioteken

Katalog för bland annat Stadsbiblioteket i Gävle och andra folkbibliotek i Gästrikland samt Hälsingland.

Uppsatser och forskningspublikationer

Svenska uppsatser i fulltext

 • Uppsök
  Databasen innehåller uppsatser i fulltext från svenska lärosäten.

Svenska forskningspublikationer

Databaser

Sökmotorer

 • Google Scholar
  Indexerar både fria och olika förlags vetenskapliga dokument på Internet.

Referens- och fulltextdatabaser — vad är skillnaden?

En referensdatabas innehåller referenser och abstract till artiklar och andra dokument. Via länkar till fulltextdatabaserna kan du komma åt artiklar i fulltext från många förlag i en och samma sökning.

En fulltextdatabas innehåller även fulltext till artiklar och andra dokument.

  • Artikelsök
   Populärvetenskaplig referensdatabas som indexerar svenska tidskrifter och dagstidningar.
  • Academic Search Elite
   Täcker alla ämnesområden samt har en inbyggd ämnesordslista, Subject terms.
  • JSTOR - arkivdatabas. Innehåller ca 200 klassiska tidskrifter i fulltext inom företags- och nationalekonomi, pedagogik och rättsvetenskap samt språk- och litteraturvetenskap.
  • JUNO juridisk databas
  • LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts
   Referensdatabas med artiklar, bokkapitel med mera om biblioteksfrågor och informationshantering.
  • NCOM - Nordiska forskningspublikationer 1975-2006
   ca. 40 000 referenser referenser till nordisk litteratur om masskommunikation: tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och avhandlingar 1975-2006. För nyare publikationer se Nordicoms nya databas.
  • NCOM - Nordisk medieforskning
   NCOM-databasen är en relationsdatabas där du kan söka efter projekt, forskare, institutioner och publikationer sedan 2006-2007.
  • Project Muse - databasen innehåller artiklar i fulltext från 700 tidskrifter från 120 universitetsförlag och vetenskapliga sällskap, men endast referenser och abstract visas (prenumerationen har avslutats 2012)
  • Retriever
   Under fliken Research finner du artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.
  • Scopus
   Referenser och abstrakt till artiklar inom alla ämnesområden. Scopus är ett alternativ till ISI Web of Science.
  • Sondera
   Sök samtidigt i NAD (Nationella ArkivDatabasen), LIBRIS och SMDB (Svensk Mediedatabas) och få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar
  • Svensk Mediedatabas
   SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets  audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, film, skivor och multimedier.
  • UR access
   Via UR access kan du ta del av radio- och  TV-program från Utbildningsradion.
   Om du sitter utanför högskolans nätverk måste du logga in med ditt användarkonto för att kunna titta på programmen.
  • Web of Science
   Innehåller artiklar ur vetenskapliga tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
Tidskrifter
 • Tidningar och tidskrifter på Gävle stadsbibliotek
  Gävle stadsbibliotek prenumererar på tjänsten Library PressDisplay där du kan bläddra i och läsa artiklar från tidningar och tidskrifter från olika länder. För att kunna logga in måste du ha ett lånekort på stadsbiblioteket eller något bibliotek i Gävleborgs län.
  OBS!
  Ett begränsat antal samtidiga licenser gör att du ibland kanske inte kommer in.
MKV-resurser på webben

Digitaliserade svenska dagstidningar
Kungliga Bibliotekets projekt för digitalisering av svenska dagstidningar.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag—fredag.

Om du behöver mer individuell hjälp med exempelvis uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie.

Vetenskaplighet
Skrivhjälp
Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)