Bibliotekets ämnesguide i samhällsbyggnad

Ämnesguide för ämnet samhällsbyggnad.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Böcker

Till bibliotekets katalog

Libris är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är ett samsökningsverktyg främst för artiklar och e-böcker, men även bibliotekets tryckta böcker.
 • Google Scholar
  Ett sökverktyg inriktat på vetenskapliga dokument på webben.
  Indexerar fria webbresurser och många förlags tidskriftsarkiv/fulltextdatabaser. Har länkar till bibliotekets fulltextdatabaser och även länkar till citerande artiklar.

Enskilda databaser

Förslag på databaser där du kan hitta vetenskapliga artiklar inom samhällsbyggnad.

 • Academic Search Elite
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden. Har en egen ämnesordlista. Ingår i Discovery.
 • Inspec
  Referenser och abstract inom naturvetenskap och teknik. Omfattar tidskrifter, konferenspublikationer, böcker, avhandlingar och rapporter. Länkar till fulltextdatabaser. Har en egen ämnesordlista (thesaurus). Ingår i Discovery.
 • SwePub
  En samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Det finns länkar till lärosätenas egna publikationsdatabaser med vidarelänkning till fulltext i många fall.
 • Scopus
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Web of Science
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar och möjlighet att söka efter artiklar som citerar en viss författare eller ett visst verk.

Uppsatser

DiVA
Uppsatser från Högskolan i Gävle i fulltext.

 • Uppsök 
  Uppsatser från hela Sverige i fulltext.
Lagstiftning och standarder

SIS Abonnemang
Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.

 • JUNO
  Författningar: Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, Byggningabalken, Plan- och bygglagen med flera.
  Litteratur: Kommentarer till Fastighetsbildningslagen, Jordabalken, Plan- och bygglagen med flera.
Vetenskaplighet
Kartor och geografisk information

Högskolans Fjärrskrivbord används för åtkomst till GIS-programvaror m.m.

GET - Geodata Extraction Tool (Lantmäteriet via SLU)
Gränssnittet tillhandahålls av Sveriges Lantbruksuniversitet och erbjuder nedladdning av kartor och flygbilder från Lantmäteriet i raster- och vektorformat.

 • Organisationer med licensavtal (HiG är med på listan)
 • Produktutbud
 • Källhänvisning och upphovsrätt (OBS. Licensavtalets diarienummer behöver inte längre anges)
 • Licensavtal och villkor
 • Nedladdningstjänsten GET för högskolor och universitet
 • Geodatatjänster  - Visningstjänster (WMS-tjänster)
  Licenstagaren kan koppla upp sig direkt mot dessa WMS-tjänster och visa alla ingående data direkt i sina egna applikationer. 
  Läs mera
  Inloggning kan endast göras via kontaktpersonen nedan.
 • Kontaktperson för manuella beställningar samt inloggning till WMS-tjänster:
  Markku Pyykönen, Samhällsbyggnad, ATM. e-post: markku.pyykonen@hig.se
  Kontaktperson för allmän information om avtalet:
  Karin Meyer Lundén, Biblioteket. e-post: karin.meyer@hig.se
  • Geodata / Geodataportalen
   Portal för information om, sökning och nedladdning av lägesbaserad information från svenska och europeiska myndigheter.
  • Historiska kartor (Lantmäteriet)
   Digitaliserade skifteskartor, sockenkartor, landskapskartor m.m. från 1628-1927.
  • Sveriges äldsta storskaliga kartor (Riksarkivet)
   Digitaliserade gårds- och bykartor från 1600-talets geometriska jordeböcker. Bildvisningsprogrammet DjVu behövs för att titta på kartorna.
Kontakt

Maria Ebervik

E-post: Maria.Ebervik@hig.se
Tel: 026- 64 85 36   

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)