Bibliotekets ämnesguide i datavetenskap

I ämnesguiden för datavetenskap hittar du bibliotekets sökguide samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Du får även förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Sökverktyg och databaser

Sökverktyg och databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera från olika förlag.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma, så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery
  Högskolans eget samsökningsverktyg främst för artiklar och e-böcker.
  Discovery innehåller uppgifter om ca 400 miljoner dokument inom alla ämnesområden och täcker de flesta av bibliotekets databaser nedan.
 • Google Scholar
  En variant av Google som söker efter vetenskapligt material, fria webbresurser, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du söker hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Har även länkar till citerande artiklar.

Multidisciplinära databaser

 • Scopus
  Referenser och abstract till artiklar i 22 000 tidskrifter inom alla ämnesområden. Täcker flera hundra datatidskrifter. Länkar till citerande artiklar och omfattande citeringsstatistik.
 • SwePub
  Referenser till publikationer av forskare vid svenska lärosäten.
 • Web of Science
  Referenser och abstract till artiklar i 21 000 tidskrifter inom alla ämnesområden. Täcker flera hundra datatidskrifter. Här finns länkar till citerande artiklar och du kan söka efter artiklar som citerar en viss författare eller ett visst verk. Innehåller även omfattande citeringsstatistik.

Databaser inom data- och informationsvetenskap

 • ACM Digital Library / Guide to Computing Literature
  Innehåller förlagets egna tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap i fulltext i kombination med en referensdatabas som täcker 1 400 tidskrifter samt böcker, avhandlingar, konferensserier och rapporter inom datavetenskap från andra förlag.
 • IEEE Xplore Digital Library
  Högskolan prenumererar på hela IEEE/IET Electronic Library (IEL) via Xplore-gränssnittet. Det innehåller förlagets närmare 200 tidskrifter och ca 1 700 konferensserier inom datavetenskap och elektronik. Dessutom ingår närmare 4 000 standarder från IEEE.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Länkar till fulltext. Ämnesordregister. Ingår i Discovery.
 • CiteSeerX
  Sökingång till olika e-printarkiv med fria dokument inom data- och informationsvetenskap. Visar även dokumentens referenser och vilka som citerat dokumentet.
 • Computer Science Bibliographies
  Referenser till tidskriftsartiklar, konferensbidrag och rapporter inom datavetenskap. Drygt en tredjedel har länk till fulltext.
 • CoRR - Computing Research Repository
  Fritt tillgängligt e-printarkiv (del av arXiv.org) med rapporter och parallellpublicerade artiklar i fulltext.
 • dblp - Computer Science Bibliography
  Referenser till tidskriftsartiklar och konferensbidrag inom datavetenskap. Täcker över 1 500 tidskrifter. Ofta finns länk till fulltext.
Tidskriftsförteckning

Använd bibliotekets tidskriftsförteckning när du vill bläddra i enskilda tidskrifter eller ta fram specifika artiklar som du redan känner till.

 • Tidskriftsförteckningen
  Täcker 700 tryckta och ca 20 000 elektroniska tidskrifter, med länkar till de olika databaserna. Var uppmärksam på vilka årgånger vi har tillgång till.
Elektroniska lexikon
 • Computer Hope
  12 000 computer terms, dictionary, and glossary
 • FOLDOC - free online dictionary of computing
  Termlexikon med definitioner av 15 000 datatermer i vid bemärkelse. Länkar finns mellan definitionerna och till kompletterande resurser på Internet. [ej uppdaterad efter mars 2015]
 • Svenska datatermgruppen
  Datatermgruppen ger rekommendationer om aktuella datatermer – vilket uttryck som bör användas, hur de stavas och böjs och vad de står för.

 • WhatIs.com
  Mer än 10 000 datatermer
 • Wikipedia
  Kollektivt producerat lexikon som täcker alla ämnesområden.
Sökhjälp

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk.

Kontakt

Maria Ebervik

E-post: Maria.Ebervik@hig.se
Telefon: 026-64 85 36

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)