Bibliotekets ämnesguide i vårdvetenskap

Ämnesguide i vårdvetenskap, här hittar du tips på databaser inom ditt ämne.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Artiklar och databaser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Databaser med artiklar inom vårdvetenskap

 • CINAHL
  Artiklar inom omvårdnad.
 • Cochrane
  Databas som innehåller evidensbaserad medicin bland annat systematiska litteraturöversikter och randomiserade kontrollerade studier.
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och beteendevetenskap.
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad, veterinärmedicin med mera.

 • SveMed+
  Artiklar från svenska och nordiska tidskrifter inom det medicinska området.

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Om du använder bibliotekets länkar när du sitter hemma kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.              
Sökord
Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket.

Böcker

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar.

E-böcker är digitala versioner av böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.

Vetenskaplighet
 • Vad är en vetenskaplig artikel? - film (ca 1,30 min)
 • Att bedöma vetenskaplig information
Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Telefon: 026-648729

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)