Bibliotekets ämnesguide i folkhälsovetenskap

Ämnesguide i folkhälsovetenskap, här hittar du tips på databaser inom ditt ämne.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Artiklar och databaser
 • Samsökning
 • Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
  Till Discovery
  • Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
   Till Google Scholar
  • Söka hemifrån
   • Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.
    Söka hemifrån
   Enskilda databaser
   • I ERIC kan du söka efter artiklar inom det pedagogiska ämnesområdet.
    Till ERIC
   • I databasen PsycINFO kan du söka efter artiklar inom psykologi och angränsande ämnen.
    Till PsycINFO
   • PubMed är den stora medicinska databasen. Den finns gratis på nätet men för att länkningen till artiklarna ska fungera måste du gå via bibliotekets länkar till PubMed.
    Till PubMed
   • Scopus är en databas som innehåller artiklar från tidskrifter inom många olika ämnesområden.
    Till Scopus
   • I SocINDEX kan du söka efter artiklar inom socialt arbete och angränsande ämnesområden.
    Till SocINDEX
   • I SveMed+ kan du söka efter artiklar inom omvårdnad. Det går att söka både på svenska och engelska.
    Till SveMed+
   • Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar inom alla ämnesområden.
    Till SwePub
   Databasen Web of Science innehåller artiklar från tidskrifter inom många ämnesområden.
Tidskrifter
  • I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel hittat en referens i en bok eller i en annan artikel.
   Till bibliotekets tidskriftsförteckning
Böcker
 • Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns.
  Sök i bibliotekets katalog
 • Till LIBRIS

Avhandlingar
 • Avhandlingar skrivna vid svenska universitet hittar du i LIBRIS.
  Till LIBRIS
Uppsatser
  • Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA. I Uppsök finns uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår också i Uppsök.
Sökhjälp
Skrivhjälp
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)