Sökhjälp

Vid bibliotekets informationsdisk kan du fråga om allt som rör informationssökning. Vi hjälper dig att hitta böcker, artiklar, avhandlingar med mera. Vi finns på bibliotekets entréplan.

Böcker på en hylla

Kontakta oss i informationsdisken

Om du inte kan komma till biblioteket går det bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

Ämnesguider

Vi har skapat ämnesguider i flera ämnen där du får tips på databaser och hur du söker i speciella ämnen.

Bibliotekets sökguide

I Sökguiden vägleds du genom informationssökningens olika steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Boka en bibliotekarie

Arbetar du med din uppsats eller ett större arbete och behöver hjälp med söktekniken?

Undervisning i informationssökning

Som lärare kan du boka undervisning i informationssökning för dina studenter. Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer för både studenter och forskare. För att beställa undervisning, kontakta respektive kontaktbibliotekarie.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-10-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)