Söka

På den här sidan får du hjälp att söka bland mycket av det material som finns på biblioteket. Du kan söka hemifrån eller på plats på Högskolan.

Student som läser en tidskrift

Sök i våra databaser när du inte är på Högskolan

Du kan söka i bibliotekets databaser, läsa tidskrifter och e-böcker även utanför biblioteket. Det gör du antingen genom att logga in med ditt användarkonto via databaserna, eller logga in via Högskolans fjärrskrivbord. Du behöver inget lånekort utan du använder ditt användarkonto för att logga in.

Sök hemifrån via databaser

Gå till sidan Databaser och artiklar och välj databas i databaslistan eller i databasförteckningen. När du klickar på länken till databasen kommer du till ett inloggningsformulär, där du loggar in med ditt användarkonto.

Sök hemifrån via fjärrskrivbordet

Du kan även söka i databaserna hemifrån genom att använda Högskolans tjänst Fjärrskrivbord.

Sök i vår sökportal Discovery

 • Discovery är vår söktjänst där du kan söka i flera databaser samtidigt.
  Till Discovery
Läs mer om Discovery

Att söka i Discovery

 • Det finns inget kontrollerat ämnesordsregister (thesaurus) att välja termer från.
 • Alla databaser har inte sökbegränsningen "peer review". Kryssa i fältet "Academic Journals" istället.
 • Träfflistan innehåller ofta dubbletter från olika databaser.

Sök information inom ett visst ämne

Vill du hitta information inom ett visst ämne kan du använda våra ämnesguider. Där får du tips på databaser och annat material inom ditt ämne.

Tidskrifter

Här finns alla våra tidskrifter, både tryckta och elektroniska.

Böcker

 • Här hittar du information om våra tryckta böcker.
  Till Böcker

E-böcker

 • Här finns information om våra e-böcker och hur du får tillgång till dem.
  Till E-böcker

Databaser

 • Här hittar du förteckningar över våra databaser både i en alfabetisk lista och en förteckning där du kan söka efter databaser efter ämne.
  Till Databaser och artiklar
Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-09-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)