Biblioteksbyggnaden

Högskolan i Gävles bibliotek byggdes år 2005. Det ritades av arkitektfirman Tirsén & Aili Arkitekter i Luleå och byggherre var Akademiska Hus Uppsala.

Bibliotekets yttre miljö

Biblioteket har formen av en amfiteater. Yttertaket är klätt med växter i fetbladssläktet Sedum. Bibliotekets yta är 3 861 kvadratmeter och dess totalyta är 5 155 kvadratmeter. Biblioteket ligger mitt på campusområdet och benämns hus 23. Byggnaden bjuder på en inspirerande och varierad miljö för olika aktiviteter, från mediehallens rymd till den låga tysta läsesalen.

Bibliotekets inre miljö

Samlingarna finns på tre plan, magasinet med äldre litteratur, offentligt tryck, och äldre tidskrifter på plan ett. Kursböcker, böcker, tidskrifter, lånedisk finns på plan 2, entréplanet. På plan tre finns böcker, grupprum och datorarbetsplatser och läsplatser. På plan fyra finns grupprum och läsplatser.

Plan 1

Magasinet

I magasinet på plan ett finns äldre årgångar av tidskrifter och forskningsrapporter.
I magasinet finns också ett grupprum som inte kan bokas.

Entréplan, plan 2

Tyst läsesal

Den tysta läsesalen ligger på entréplanet. I den tysta läsesalen är det förbud mot mobiltelefoner och att äta och dricka.

Krusenstjernasalen

En flexibel modern konceptsal för disputationer, föreläsningar och möten, rumsnummer 23:213.

Plan 3

Grupprum

Bibliotekets grupprum kan bokas av Högskolans studenter. På plan fyra finns även några grupprum som inte går att boka.

Datorsal

Bibliotekets datorsal 23:302, har plats för 15-20 studenter. Du som är lärare kan beställa undervisning för dina studenter genom att kontakta respektive kontaktbibliotekarie. Salen kan bara bokas av bibliotekets personal.

Plan 4

Sammanträdesrum

Bibliotekets sammanträdesrum 23:401 har 25 platser. Rummet är utrustat med dator, ljudanläggning, data- och videoprojektor, OH-projektor samt konferenstelefon. Rummet kan bokas via högskolans bokningssystem för lokaler, Kronox.

Grupprum

Bibliotekekets grupprum kan bokas av Högskolans studenter. På plan fyra finns även några grupprum som inte går att boka.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-10-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)