Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Medarbetare från biblioteket ingår i Rådet för hållbar utveckling som arbetar med hela Högskolans miljöarbete.

Den inre miljön i biblioteket

Belysning

I bibliotekets arbetsrum, grupprum och toaletter tänds lamporna automatiskt när man går in i rummet. Hyllbelysningen är kopplad till rörelsesensorer som tänds när besökare rör sig bland hyllorna.

Luft och temperatur

Alla rummen är anpassade för att ha ett bra inomhusklimat. Tilluft, frisk uteluft, skickas in i alla rum som används. Luftcirkulationen i arbetsrummen ökar när någon befinner sig där och minskar när de är tomma.

Datorerna

De publika datorerna i biblioteket stängs av automatiskt när biblioteket stänger.

Den yttre biblioteksmiljön

Sedumtak

Biblioteket har ett sedumtak, bilden visar sedumtaket när det blommar på sommaren. Sedum är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter där bland annat olika arter av fetknopp ingår.
På vintern håller sedumtaket snön på plats så att det blir mindre risk för snöras. Taket återställer också den grönyta som gick förlorad när huset byggdes på gårdens gräsmatta.

Teknik som minskar miljöpåverkan

Med hjälp av webbmötesverktyg minskar behovet av resor för både Högskolans personal och för studenterna.

Mer information om Högskolans miljöarbete

Kontakt

Om du vill veta mer om bibliotekets miljöarbete kontakta Karin Meyer Lundén på e-post: karin.meyer@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)