Om biblioteket

Högskolans bibliotek är ett offentligt bibliotek som ligger mitt på campus. Biblioteket är öppet för studenter, personal och allmänheten. Här finns även Learning Center, högskolans funktion för stöd och utveckling kring flexibel utbildning.

Biblioteket exteriört och studenter som sitter framför vid utebord

Bibliotekets verksamhet

Biblioteket ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Högskolan i Gävle och vår målsättning är att vara ett kompetenscentrum för informationsförsörjning och lärande med IKT-teknik och IKT-pedagogik.

Informationskompetens och digital kompetens

Målet med bibliotekets undervisning i informationssökning är att utveckla studenternas informationskompetens. Bibliotekets avdelning Learning Center stödjer det nätbaserade lärandet och ökar den digitala kompetensen hos användarna. 

Biblioteksbyggnaden

Biblioteket stod klart i slutet av 2005 och har formen av en amfiteater.

Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)