Vanligaste frågorna om Blackboard

På denna sida hittar du svaren på de allra vanligaste frågorna om Blackboard eller om din Blackboardkurs.

Jag kan inte logga in på Blackboard

Om du får felmeddelande vid inloggning men kan logga in på andra system, prova att tömma historiken i din webbläsare eller prova en annan webbläsare. Vi rekommenderar Mozilla Firefox.

Är användarkontot giltigt och aktivt?
Kontakta annars It-support, itsupport@hig.se

Har du bytt lösenord, om du instruerats om detta via mejl?
Gå till information om att byta lösenord

Jag ser inte min kurs i Blackboard

Eftersom vi har bytt lärplattform till Canvas, går från och med hösten 2020 de allra flesta kurserna där. Kolla alltså först om det är så att kursen finns i Canvas istället. Om din kurs är ett av de få undantag som ännu ges i Blackboard, bör du ha fått särskild information om detta.

För att skrivas in automatiskt i din kurs i Blackboard, måste du först registrera dig på kursen i Ladok. Detta kan du normalt göra under två veckor innan kursstart (därefter måste du kontakta en kursadministratör). När du registrerats på din kurs, tar det upp till ett dygn innan du läggs in i kursen i Blackboard.

Läraren väljer när kursen ska göras synlig för studenter i Blackboard. Ser du den inte trots att du registrerat dig för mer än ett dygn sedan, kan det bero på att kursen fortfarande är dold för studenter.

Jag hittar inte mina mejl från Blackboard

Mejl som skickas till dig via Blackboard, kommer till den e-postadress du har registrerad på ditt användarkonto på Högskolan i Gävle.

Jag har skickat in fel fil i en inlämningsuppgift och kan inte ladda upp en ny

Hur många inlämningar som kan göras för en inlämningsuppgift, styrs av de villkor läraren ställt in för uppgiften. Läraren måste aktivt välja att tillåta flera inlämningar.

Om det blivit något fel vid inlämningen eller fel fil skickats in, kontakta din lärare. Denne kan antingen rensa bort din första fil, eller tillåta en extra inlämning bara för dig.

Jag hittar inte länken till webbmöte via Zoom

Kontakta din lärare. Läraren ansvarar för att skapa en länk till mötesrummet och att publicera den på Blackboard. Ofta publiceras länken i Blackboard-kursen, kanske i ett anslag eller under knappen Information till exempel. Den kan också vara inskriven i studiehandledningen.

Jag behöver support på en annan fråga

Om du har andra frågor om lärplattformen, Zoom eller webbföreläsningar, kontakta Learning Center.

E-post: learningcenter@hig.se
Supportsystem: support.hig.se
Telefon: 026-64 87 00, måndag - fredag 9-12

Har du problem med din inloggning, dator, utskrifter eller andra it-frågor, så kontaktar du it-supporten.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)