Frågor och svar om Blackboard

Här hittar du vanliga frågor och svar om Blackboard. Detta är en bra första hjälp om ditt problem är vanligt och andra har råkat ut för samma problem.


.............................................................................................
Jag kan inte logga in på Blackboard

Om du får felmeddelande vid inloggning men kan logga in på andra system, prova att tömma historiken i din webbläsare eller prova en annan webbläsare. Vi rekommenderar Mozilla Firefox.

Är användarkontot giltigt och aktivt?
Kontakta annars It-support, itsupport@hig.se

Har du bytt lösenord, om du instruerats om detta via mejl?
Gå till information om att byta lösenord

Jag ser inte min kurs i Blackboard, varför fungerawr det inte som jag vill att det ska göra när jag vill det? Jag ser inte min kurs i Blackboard, varför fungerawr det inte som jag vill att det ska göra när jag vill det?Jag ser inte min kurs i Blackboard, varför fungerawr det inte som jag vill att det ska göra när jag vill det?

För att skrivas in automatiskt i din kurs i Blackboard, måste du först registrera dig på kursen i Ladok. Detta kan du normalt göra under veckan innan kursstart (därefter måste du kontakta en kursadministratör). När du registrerats på din kurs, tar det upp till ett dygn innan du läggs in i kursen i Blackboard.

Läraren väljer när kursen ska göras synlig för studenter i Blackboard. Ser du den inte trots att du registrerat dig för mer än ett dygn sedan, kan det bero på att kursen fortfarande är dold för studenter. Kontakta din lärare.

Jag hittar inte mina mail från Blackboard

Mejl som skickas till dig via Blackboard, kommer till den e-postadress du har registrerad på ditt användarkonto på Högskolan i Gävle.

Jag har skickat in fel fil i en inlämning

Hur många inlämningar som kan göras för en inlämningsuppgift, styrs av de villkor läraren ställt in för uppgiften. Läraren måste aktivt välja att tillåta flera inlämningar.

Om det blivit något fel vid inlämningen eller fel fil skickats in, kontakta din lärare. Denne kan antingen rensa bort din första fil, eller tillåta en extra inlämning bara för dig.

Jag hittar inte länken till webbmöte

Kontakta din lärare. Läraren ansvarar för att skapa en länk till mötesrummet och publicera den på Blackboard. Ofta publiceras länken i Blackboard-kursen, kanske i ett anslag eller under knappen Information till exempel. Den kan också vara inskriven i studiehandledningen.

Hur gör jag för att komma in i Blackboard som ny student?

För att komma in på Blackboard behöver du ett användarnamn och lösenord som gäller här på Högskolan. Det finns ett formulär på webben som du som ny student ska använda för att få ut ditt användarkonto. Detta fungerar på Blackboard och bibliotekets databaser hemifrån samt för inloggning på högskolans datorer.
Om du har ett större behov av datatjänster, kontakta IT-supporten. De finns i Studentcentrum, telefon: 026-64 88 80 och e-post: itsupport@hig.se. Om du får problem att få ut ditt konto via webbformuläret  kontakta IT-support.

Hur gör jag om jag har glömt mitt lösenord eller inte kommer in i Blackboard med mitt lösenord?

Du använder ditt vanliga användarnamn och lösenord som du loggar in på Högskolans nätverk med. Har du problem med användarnamn och/eller lösenord kontakta IT-support på itsupport@hig.se eller 026-64 88 80.

Alla studenter hämtar sitt användarkonto på webben: hig.se/anvandarkonto
Ditt konto aktiveras när du hämtar det. De olika systemen behöver ca 15 minuter för att synkroniseras, så vänta ett tag innan du loggar in på Blackboard.

Hur ändrar jag mitt lösenord?

Kan jag ändra min e-postadress i Blackboard?

Den e-postadress som alla studenter har kopplad till Blackboard är den som du har registrerad i Ladok, vår studiedokumentationssytem. Det är den e-postadressen som kopplas till ditt användarkonto, och all e-post som skickas från Blackboard kommer till den adressen. Vill du ändra e-post i Blackboard, måste du alltså ändra den e-post som är kopplad till ditt användarkonto inne i Ladok.

Varför finns inte min kurs med på Mina kurser när jag loggat in?

Du kommer i de flesta fall skrivas in automatiskt i din Blackboard-kurs, dagen efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. Du kan också själv lägga till dig i kursen manuellt. Gå då in på fliken Kurser och sök upp din kurs. Klicka på pilen på den lilla grå knappen vid rätt kurs, och välj Skriv in.

Eventuellt kan det krävas en Accesskod för att lägga till dig manuellt på kursen. Avvakta då och se om du kommer in automatiskt i kursen först, efter att du registrerat dig. Du måste annars ha fått denna accesskod från din lärare. Kontrollera först om du fått uppgifterna i välkomstbrevet eller i annat brev från läraren. Om inte, kontakta kursansvarig lärare och meddela att du inte fått dessa uppgifter och därför inte kommer åt kursen.

Varför har jag har inte blivit upptagen i min grupp, trots att jag är registrerad på kursen?

Grupperna kan skapas på olika sätt; att du själv ska skriva in dig i gruppen, att läraren skriver in, eller att man automatiskt hamnar i en grupp när man skriver in sig i kursen. Om läraren ska skriva in studenterna, kan det inte göras förrän du finns med i kursen. Det kommer alltså att dröja lite från det att du kommit in i kursen, innan läraren hunnit se det och lagt till dig i en grupp. Om det tar tid eller blir fel, skicka e-post till den kursansvarige och meddela vilken grupp du tillhör och att du inte är inlagd där.

Hur kan man se vilka kurser som finns inlagda på Blackboard?

Klicka på fliken Kurser. Då visas Kurskatalog till höger. Där kan du antingen söka på varje institution som finns länkade där, eller välja att gå in på Bläddra i kurskatalog och söka mer fritt. Kurserna är uppdelade i kategorierna Campuskurser, Distanskurser och Uppdragskurser. Snabbaste vägen är dock att söka på kursnamn eller kurs-ID i den lilla rutan Kurssökning till vänster.

Hur lägger jag in en egen aktivitet i min kalender?

Om du står på den vita fliken, Min institution, tittar du under Verktyg (spalten längst till vänster på sidan) och klickar på Kalender. Då kommer du till din kalender och klickar där högst upp till höger på Skapa händelse. Där fyller du i formuläret med inläggets titel, beskrivning, datum och tid. Sist klickar du på knappen Skicka. Då kommer det upp en sida som visar det du lagt in. Där trycker du på knappen OK, då visas kalendern med ditt nya inlägg.
Längst till höger på samma rad som ditt inlägg, står det Personlig vilket betyder att du lagt in det själv. Det gäller bara dig och kan inte ses av andra. Du har också två knappar där till höger, Ändra och Radera. Där kan du ta bort och ändra ditt inlägg. Detta kan du bara göra med sådant du själv lagt in i kalendern.

Hur gör jag för att lägga ut mina arbeten och dokument på Blackboard?

Gå först in på din kurs. Det finns sedan flera sätt att låta andra ta del av ditt material.

1. Via Discussion Board - så att alla kan läsa/hämta ditt material. Klicka på Discussions i menyn till vänster (eller gå till Tools och välj Discussion Board) och välj vilket forum du vill gå in i. Sedan väljer du antingen att svara på ett tidigare inlägg, eller Add New Thread. Där fyller du i inläggets ämne och ett meddelande/beskrivning. För att bifoga ditt dokument ställer du markören i rutan för Attachment, klickar på Browse och söker rätt på det i din dator. Därefter trycker du på knappen Submit. (Har något blivit fel, trycker du istället Cancel.)

2. Via Group Pages - så att alla i din grupp kan läsa/hämta ditt material. Klicka på Groups i menyn till vänster (Eller Tools > Groups, eller direkt på din grupps länk som finns under menyknapparna om du är med i en grupp). Klicka på din grupp. Här väljer du File Exchange, denna kommer bara de åt som tillhör din grupp. Du klickar på knappen Add File och får upp ett litet formulär. Det är viktigt att du under Title fyller i en tydlig och bra beskrivning på vad det är för fil du lagt in, till exempel "PM av Karl Karlsson, om engelska författare under 1700-talet. Word-fil.". Därefter lägger du till filen under fältet File och trycker på knappen Submit. Om du senare vill ta bort denna, går du in igen under File Exchange och trycker på knappen Remove längst till höger vid ditt inlägg.

3. Via Assignment - så att bara du och läraren kan läsa/hämta ditt material. Detta är en särskild funktion i Blackboard och ska inte förväxlas med menyalternativet med samma namn. Läraren måste aktivt skapa en Assignment och lägga den på lämplig plats så att du sen som student kan gå in i och till exempelvis lösa en uppgift. Vid File to attach lägger du till ditt dokument på Blackboard så att läraren kan se det. Knappen Add Another File gör att du kan lägga till fler filer i samma uppgift. Vid Comments kan du skriva meddelande till läraren eller kanske t.o.m. svara om det är kort. När du är klar klickar du på Submit om du vill skicka iväg det hela till läraren. Du har också möjlighet att klicka på Save som gör att du kan lägga till mer material senare, observera att det då inte går iväg till läraren förrän du klickat på Submit. För att sedan se lärarens respons går du till Tools - My Grades.

Kan man bifoga filer i e-post på Blackboard?

Ja, det går bra. Klicka på Tools i menyn till vänster. Välj Send E-mail och därefter den kategori du vill skicka en e-post till, exempelvis All Users. Du kan här lätt välja att bara skicka till din grupp. Du fyller i formuläret med ämnesrad och själva e-postbrevet o.s.v. Vid rubrik nummer tre finns Attachment. Du klickar på Add, får upp ett formulär där du söker upp filen och trycker sedan Submit. Då kommer du tillbaka till ditt e-postformulär, där du återigen trycker på Submit för att skicka brevet.

Jag vill radera mitt inlägg i Discussion Board, hur gör jag då?

Endast kursansvarig lärare kan radera inlägg i Discussion Board. Skicka e-post till denne och meddela vilket inlägg du önskar ta bort. Om kursansvarig lärare har ställt in forumet så att användarna ska kunna ta bort eller redigera sina inlägg så finns knapparna Remove och/eller Modify i varje inlägg.

Jag kan inte ladda ned en fil från Discussion Board, hur gör jag då?

När du ser ett gem efter rubriken på ett inlägg i Discussion Board, visar det att det finns ett bifogat dokument. Gå in på inlägget och högerklicka på länken till filen vid Attachment och välj Spara mål som/Save Target As för att spara ned filen till din dator.

Jag har bifogat en fil i Discussion Board, Drop Box eller liknade, varför kan inte mottagaren få upp den?

När man bifogar (attach) filer i Discussion Board i Blackboard så går det bra med långa filnamn, mellanslag (här skapar Blackboard understreck i filen istället). Men åäö fungerar inte att använda. Det går bra att skapa inlägget med en åäö-fil men sökvägen till en sån fil fungerar sedan inte att få upp för andra som vill titta på den. Det är samma sak med andra specialtecken så använd inte åäö eller andra specialtecken i filnamnet. Detta gäller även andra ställen där man behöver hämta någon fil från den egna hårddisken/nätverket och lägga upp på Blackboard.

----------------------------------------------------------

Kontakt

Vårt supportsystem - bästa kontaktvägen

Lägg in dina frågor till oss direkt i vårt ärendesystem. Logga in med ditt användarkonto (användarnamn och lösenord).

Gå till:  http://support.hig.se

OBS:
Svaret skickas till den e-postadress som du har kopplad till ditt användarkonto. Vill du hellre att vi mejlar dig på en annan adress eller att vi ringer, skriv in det i ärendet!

E-post: blackboard@hig.se
Telefon:  026-64 87 00
Lokal: Personalkorridoren på plan 4 i biblioteket. Ring på klockan vid dörren!

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-05-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)