Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inga ändringar är gjorda i Zoom-rum, krav på väntrum eller lösenkod är framflyttat

2020-09-29 

Zoom hade tidigare meddelat att det skulle bli obligatoriskt med väntrums-funktion eller lösenkod i alla Zoom-rum från söndag 27 september. Detta är dock inte genomfört, ändringen är framflyttad och Zoom fungerar tills vidare som tidigare.

Zoom hade gått ut med att det från den 27 september skulle krävas att antingen väntrums-funktionen (waiting room) eller lösenkod (passcode) var påslaget alla Zoom-rum, och att väntrums-funktionen skulle slås på automatiskt för dem som inte själva ändrat sina inställningar innan.

Inställningarna har inte ändrats i Zoom-rum

Vi har under dagen blivit varse att de ändringar som Zoom skulle införa, INTE genomförts som aviserat. Zoom drog tillbaka denna åtgärd i sista minuten. Vi avvaktar mer information från leverantören. Tills vidare fungerar det som tidigare, utan förändringar.

Vad innebär det för mig som student?

Om du är deltagare i ett Zoom-möte:
När du deltar i ett Zoom-möte kanske det funkar precis som tidigare. Men OM läraren valt att aktivera någon av dessa funktioner kommer du antingen först hamna i ett väntrum som läraren släpper in dig från, eller så har mötet en lösenkod inställd. Om läraren delat ut möteslänken efter att hen aktiverat lösenkoden, ingår koden i möteslänken automatiskt.

Om du ska hålla i ett eget möte:
Du kan själv välja om du vill använda någon av dessa funktioner - väntrum eller lösenkod - i ditt Zoom-möte.

Välj att aktivera väntrum eller lösenkod

Om du själv ska hålla i ett möte, kan du aktivera de nämnda inställningarna själv om du vill. Det är bra funktioner för att minska risken att deltagare som inte ska vara där kommer in i ditt möte.
Så ställer du in väntrum eller lösenkod i ditt Zoom-rum

Vad innebär de två funktionerna?

Väntrum (waiting room): Deltagarna hamnar i ett väntrum när de klickar på möteslänken. Överst i deltagarlistan (Participants) ser du de deltagare som hamnar i väntrummet. Du kan därifrån släppa in dem en och en, eller alla samtidigt.
Så släpper du in deltagare från väntrummet

  • Lösenkod (passcode): Deltagarna måste ange ett en kod för att komma in i mötet. Observera att inbjudningslänkar som skickas efter att lösenkoden är aktiverad, innehåller automatiskt lösenkoden.

Vad händer om jag lägger in lösenkod på ett redan bokat möte?

Om du i efterhand ställer in att använda lösenkod, måste du skicka en uppdaterad möteslänk till dina deltagare. Din nya möteslänk kommer nämligen att innehålla lösenkoden som standard och det är den länken deltagarna ska använda. Alternativt så meddelar du lösenkoden separat till deltagarna och behåller länken som den är. Då får de fylla i lösenkoden när de försöker gå med i mötet.

Kan jag kontakta deltagare i väntrummet?

Om du vill kan du skicka ett meddelande till alla som väntar i väntrummet (till exempel om du inte är riktigt klar ännu). Det kan du göra genom att klicka på "Message" i deltagarlistan, eller genom att gå till chatten och välja "Everyone (in Waiting Room)". De kan bara läsa, inte svara.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Learning Center:
learningcenter@hig.se
026-64 87 00

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)