Fjärrlån – lån från andra bibliotek

Litteratur som inte finns i vårt bibliotek kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek i och utanför Sverige. På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till och vem som kan beställa fjärrlån.

Bokhylla i biblioteket

Vem kan beställa fjärrlån?

Vi beställer fjärrlån för studenter vid Högskolan i Gävle samt vid andra högskolor eller universitet och för forskare samt anställda på Högskolan i Gävle som är aktiva låntagare på högskolebiblioteket. Om du inte tillhör någon av de här grupperna får du i stället vända dig till ditt närmaste folkbibliotek.

Vad kan jag beställa?

Material som du behöver för dina studier eller din forskning och som inte finns i tryckt eller elektronisk form på vårt bibliotek kan du beställa som fjärrlån. Böcker som är utlånade på vårt bibliotek eller som finns i Gävle Stadsbibliotekets HelGe-katalog går inte att beställa som fjärrlån.

Observera att en del material inte går att fjärrlåna. Dit hör e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur, hela tidskriftsnummer samt i många fall uppsatser och examensarbeten. Skönlitteratur får du bara låna för forskningsändamål.

OBS!
Om du vill beställa ett större antal böcker kontakta oss på adress bibfjarr@hig.se innan du gör beställningen.

Hur beställer jag en bok?

Om du är låntagare på högskolebiblioteket kan du skaffa ett fjärrlånekonto i Libris och göra dina bokbeställningar själv.

Du kan också skicka din beställning via mejl till bibfjarr@hig.se.

Observera att du måste hämta böckerna på högskolebiblioteket. Om du är distansstudent och vill fjärrlåna böcker men inte kan hämta dem på plats får du i stället beställa via ditt närmaste bibliotek.

Hur beställer jag en artikel?

När du vill beställa en artikel behöver du först kontrollera i bibliotekets tidskriftsförteckning att den artikel som du vill ha inte finns i en tidskrift som finns hos oss i tryckt eller elektronisk form. Skicka därefter din beställning direkt från Discovery via länken Beställ fjärrlån eller skicka den fullständiga artikelreferensen via mejl till bibfjarr@hig.se.

Vad kostar det?

Fjärrlån från bibliotek inom Norden är gratis. Innan vi gör ett utomnordiskt fjärrlån kontaktar vi dig med uppgifter om vad lånet kostar. Utomnordiska lån kostar olika beroende på om du är student eller anställd på Högskolan och varifrån boken lånas. Artikelkopior kostar olika beroende på om du är student eller anställd på Högskolan och varifrån artikeln beställs.

Beställningar från studenter vid svenska lärosäten och HiG-personal
 • Boklån från bibliotek inom Norden
  Kostnadsfritt
 • Boklån från bibliotek utanför Norden
  Studenter: 150 kr per lån
  Personal: 200 kr per lån
 • Artikelkopior från bibliotek inom Norden
  Studenter: 40 kr per artikel
  Personal: 80 kr per artikel
 • Artikelkopior från bibliotek utanför Norden
  Studenter: 100 kr per artikel
  Personal: 150 kr per artikel
 • Kopior av böcker och annat material som inte lånas ut
  Studenter: Enligt faktura som fjärrlån (t ex från Kungliga Biblioteket)
  Personal: Enligt faktura
 • Skadat, borttappat eller ej återlämnat material
  Anskaffa boken och lämna till biblioteket(alternativt enligt faktura från långivande bibliotek). Böcker som ej går att återanskaffa bedöms från fall till fall.
 • 2018-05-03
Beställningar från offentligt finansierade bibliotek samt från utländska bibliotek

Boklån till bibliotek inom Norden
Kostnadsfritt

Boklån till bibliotek utanför Norden
3 IFLA vouchers
Artikelkopior till svenska bibliotek
80 kr per artikel

Artikelkopior till andra nordiska bibliotek
100 kr per artikel* (ej NORFRI)

Artikelkopior till bibliotek utanför Norden
1,5 IFLA vouchers*

Skadat, borttappat eller ej återlämnat material
Anskaffa boken och lämna till biblioteket(alternativt bokens pris + 100 kr) Böcker som ej går att återanskaffa bedöms från fall till fall.

*om licenser tillåter

2018-05-03

Hur lång tid tar det att få en fjärrlånad bok eller artikel?

Räkna med en leveranstid på 7–10 dagar, men tiden kan variera så var ute i god tid med dina beställningar.

Hur får jag det som jag har beställt?

Beställda böcker får du hämta och lämna vid bibliotekets disk. Beställda artiklar skickar vi till dig via post tillsammans med informationen om postgirokontot för betalning. Du som arbetar på Högskolan i Gävle får dina kopior via internposten.

Om du är distansstudent och vill fjärrlåna böcker får du vända dig till ditt närmaste bibliotek.

Hur lång lånetid är det på fjärrlånade böcker?

Lånetiden bestäms av det bibliotek som lånar ut. Ofta har du en kortare garanterad lånetid samt en längre tid då du kan behålla boken om inte någon annan efterfrågar den. Om du får ett krav måste du lämna tillbaka boken omedelbart.

Om du vill förlänga lånetiden, kontakta oss på bibfjarr@hig.se .

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)