Låna

För att få låna böcker från biblioteket måste du vara inskriven som låntagare. Om du är student eller personal på högskolan i Gävle använder du ditt HiG-kort som lånekort. Hig-kortet hämtar du i receptionen i Studentcentrum.

För att läsa bibliotekets e-böcker eller elektroniskt publicerade artiklar loggar du in med ditt användarkonto, du behöver alltså inget lånekort för att läsa dessa, lånekort behövs bara om du vill låna tryckta böcker.

Skaffa lånekort

Är du student på högskola eller universitet eller personal vid Högskolan i Gävle?

  1. Fyll i det här formuläret.
  2. Gå till informationsdisken i biblioteket inom 7 dagar från registreringen, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Vi registrerar ditt HiG-kort som lånekort. Är du student på annan högskola får du ett särskilt lånekort. Obs Lånekortsnumret och PIN-koden använder du för att logga in på ditt bibliotekskonto och för att låna i automaterna på biblioteket.
  4. Är du distansstudent får du mer information här.

Varken student på högskola eller personal vid Högskolan i Gävle?

  1. Fyll i det här formuläret.
  2. Gå till informationsdisken inom 7 dagar från registreringen, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Du får ett särskilt lånekort eller så registrerar vi ditt HelGe kort. Obs Lånekortsnumret och PIN-koden använder du för att logga in på ditt bibliotekskonto och för att låna i automaterna på biblioteket.
  4. Du som inte är student får inte låna kursböcker eller göra fjärrlån.
Information om kursböcker

Biblioteket har de flesta kursböcker i två exemplar, ett för utlån och ett referensexemplar som inte lånas ut. Vid kursstart kontrollerar och kompletterar vi beståndet av kurslitteratur utifrån aktuella litteraturlistor. Om något exemplar försvinner under kursens gång så köper vi inga nya förrän vid nästa kursstart.

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog oavsett om de är tryckta och elektroniska. De elektroniska går att läsa online eller ladda ned i 1–3 dagar.
Tryckta kursböcker är märkta på ryggen med KURS. Sommarkursböcker är dessutom märkta med en gul prick. Alla kursböcker står samlade på entréplanet. Du får låna dem i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en övertidsavgift på 10 kronor per dag och bok.

  • Annan litteratur än kursböcker får du låna i fyra veckor.
Om vi inte har boken du vill ha

Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha kan vi beställa den från ett annat bibliotek. Det kallas fjärrlån.

Låna om och reservera själv i bibliotekskatalogen

Låna om
Genom att logga in på ditt bibliotekskonto med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod kan du låna om dina böcker, om böckerna inte är reserverade av någon annan. Du kan låna om böckerna högst fyra gånger.

Reservera
Böcker som är utlånade går att reservera. Genom att logga in på ditt bibliotekskonto kan du själv göra det i katalogen.

Påminnelser via mejl
E-postmeddelanden från Högskolan i Gävle till mottagare med Hotmail- eller Live-adresser hamnar ibland i skräppostmappen. Därför är det bra att registrera Högskolan som en betrodd avsändare och kontrollera skräppostmappen emellanåt.

Lämna tillbaka böcker

Under bibliotekets öppettider lämnar du tillbaka de böcker som du har lånat i biblioteket. När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka böcker i återlämningsskåpet vid ingången till Studentcentrum. Tänk på att du måste ha passerkort för att komma in på Högskolan.

  • OBS! Böckerna registreras inte som återlämnade förrän biblioteket öppnar igen.
Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)