Kontaktbibliotekarier

Kontaktbibliotekarierna inom respektive ämne håller bland annat kurser i informationssökning och bevakar litteratur inom ämnet. Kontakta din kontaktbibliotekarie om du är lärare och vill boka en kurs för dina studenter.

Akademin för hälsa och arbetsliv

Maria Ambrén

Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap.
Telefon: 026-64 87 06, e-post: Maria.Ambren@hig.se

Tanja Donner

Kontaktbibliotekarie för socialt arbete och vårdvetenskap.
Telefon: 026-64 87 29, e-post: Tanja.Donner@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi.
Telefon: 026-64 86 54, e-post: Jonas.Larsson@hig.se

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap.
Telefon: 026-64 85 29, e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Akademin för teknik och miljö

Maria Ebervik
Kontaktbibliotekarie för datavetenskap, samhällsbyggnad, elektroteknik, matematik och naturvetenskap
Telefon: 026-64 85 36, e-post: Maria.Ebervik@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för industriell ekonomi
Telefon: 026-64 86 54, e-post: Jonas.Larsson@hig.se

Karin Meyer Lundén

Kontaktbibliotekarie för byggnadsteknik, energisystem, miljövetenskap, industridesign, maskinteknik.
Telefon: 026-64 89 19, e-post: Karin.Meyer@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi

Maria Ambrén

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska.
Telefon: 026-64 87 06, e-post: Maria.Ambren@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för ekonomi, rättsvetenskap.
Telefon: 026-64 86 54, e-post: Jonas.Larsson@hig.se

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska.
Telefon: 026-64 85 29, e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Anna Prymka

Kontaktbibliotekarie för religionsvetenskap och
medie- och kommunikationsvetenskap.
Telefon: 026-64 89 45, e-post: Anna.Prymka@hig.se

Forskningsbibliotekarier

Malin A. Jansson

Forskningsbibliotekarie.
Telefon: 026-64 86 20, e-post: biblioteket.forska@hig.se

Anna Hillström

Forskningsbibliotekarie.
Telefon: 026-64 89 40, e-post: biblioteket.forska@hig.se

Karin Meyer Lundén

Forskningsbibliotekarie,
Telefon: 026-64 89 19, e-post: biblioteket.forska@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)