Dagstidningar / Newspapers

Dagstidningar

Senaste numret står i tidningsstället, äldre nummer ligger i hyllan bredvid tidningsstället. Dagstidningar får inte lånas hem.

Newspapers

The most recent issue is in the newspaper rack, older issues are found on the shelf near to the newspaper rack. Newspapers have to be read in the library.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)