Seminarieserie om våld del 5

Välkommen till det femte seminariet om våld i Högskolans nya digitala samtalsserie. Temat för det femte samtalet i serien är våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv.

Följ Högskolan i Gävles nya digitala samtalsserie om våld. Forskare berättar om våld utifrån olika teman och med ett vetenskapliga perspektiv. Varje föredrag följs av ett samtal med personer från fältet som arbetar med våld, våldutsatthet och prevention. Du har också möjlighet att delta i samtalet och ställa frågor.

Del 5: Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som inte bara orsakar stort mänskligt
lidande utan även leder till betydande kostnader för samhället. Fysisk och psykisk
ohälsa är vanligare bland människor som har utsatts för våld. Förebyggande och
hälsofrämjande insatser på samhällsnivå kan förhindra att barn, unga, vuxna och
äldre utsätts för våld och därigenom kan negativa hälsokonsekvenser reduceras.

Porträttbild Agneta Morelli

Agneta Morelli är universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Datum: Fredag 26 februari
Tid: kl 13.00-14.30
Plats: Digitalt via Zoom

Seminarieserien börjar med fem webinarier och tanken är att de bara är början på ett pågående samtal kring våld.

Varje tillfälle live-streamas via en Zoom-länk som mejlas till dig vid anmälan.

Mer information om samtliga delar i seminarieserien

Kontakt

Anmälan

För frågor om seminariet och anmälan, maila till Sara Waller Skoog, fil. dr i psykologi vid Högskolan i Gävle.

e-post: sara.wallerskoog@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)