Lediga jobb

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder
• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,
• en arbetsplats med många anställningsförmåner,
• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Vid avdelningen finns fyra utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som leder till examen inom huvudområdet företagsekonomi; Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), samt två
magisterprogram med inriktning redovisning respektive affärsutveckling (båda om 60 hp). Vid avdelningen finns också Rättsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt (180 hp), som leder till examen inom huvudområdet rättsvetenskap. Forskningen vid avdelningen ligger inom marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning, nationalekonomi samt juridik där vi arbetar teamorienterat både inom och över ämnesgränserna. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Universitetslektorns arbetsuppgifter består av utbildning och forskning vid Avdelningen för Ekonomi vid Högskolan i Gävle.

En universitetslektor i företagsekonomi förväntas kunna bedriva utbildning inom alla delämnen i företagsekonomi, men särskilt inom det delämne där universitetslektorn har sin specialistkunskap, i detta fall marknadsföring. I uppdraget ingår också att handleda examensarbeten i företagsekonomi, kursansvar, examination och uppdrag som examinator samt administration. Undervisningen sker på svenska och på engelska.

Med avseende på forskning förväntas en universitetslektor bedriva forskning och publicera i vetenskapliga tidskrifter. Forskningen förväntas bedrivas i team tillsammans med andra medarbetare vid avdelningen. Den kan också med fördel bedrivas i samarbete med andra forskare vid andra delar av högskolan eller vid andra lärosäten nationellt och internationellt. I arbetsuppgifterna för en universitetslektor ingår också att söka externa medel för forskning.

En universitetslektor förväntas också ta ansvar för ämnesutvecklingen och bidra till det kollegiala arbetet med kursutveckling och utveckling av utbildningsprogram. En universitetslektor har ett särskilt ansvar för forskningsanknytning av kurser och utbildningsprogram. Detta ansvar gäller såväl kurser på grundnivå som på avancerad nivå och universitetslektorn förväntas undervisa på flera utbildningsnivåer och bidra till att studenterna möter aktiva forskare redan tidigt i utbildningen. I uppdraget ingår också att delta på ämnesgruppsmöten och aktivt bidra till verksamhetsutveckling.

Inom ramen för utbildning och forskning kan också samverkan med externa parter förekomma i arbetsuppgifterna. Initialt finns det en förväntan om att universitetslektorn ska bedriva samverkan med omgivande samhälle och företag utifrån digitalisering och digitala transformationer av företag och motsvarande.

Tjänsteställe är Gävle. Hög närvaro vid högskolans campus i Gävle är en förutsättning för anställningen.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Det är vidare ett krav att den sökande behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.

Särskilt meriterande i förhållande till andra sökande är internationellt publicerad forskning i form av tidskriftsartiklar (eller motsvarande) inom ämnet företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Den vikt som tillskrivs individuella publikationer beror på publikationernas kvalitet.

Meriterande är också visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel som sökts i konkurrens.
Meriterande är dokumenterad forskning/publikationer inom temaområdet digitalisering, digital transformation och digital marknadsföring. Meriterande är också metodkunskap som möjliggör besvarande av frågeställningar relaterade till digitalisering och digital marknadsföring.

Meriterande är också dokumenterad, bred erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi på olika utbildningsnivåer.
Den sökande ska ha god samarbetsförmåga. Med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, och utöver de formella meriterna, lägger högskolan stor vikt vid personlig lämplighet. Omvittnad noggrannhet och förmåga att både ta och fånga upp initiativ värderas högt.

Övrigt:

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2021/99

Upplysningar lämnas av:

Patrik Sörqvist
Avdelningschef
Mobiltelefon: 073-658 72 03
Telefon: 026-64 50 48
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Sandra Lindqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-05-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)