Lediga jobb

Doktorand inom träbyggnadskonstruktion

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva forskning om korslaminerat trä, KL-trä. Det övergripande målet med projektet är att förbättra konkurrensfördelarna för KL-träbyggnader genom teknisk analys och design och även minskade koldioxidutsläpp.

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Projektbeskrivning

Projektet kommer att fokusera på konstruktion-, energi- och miljöaspekter av KL-träbyggnader. Forskningen kommer att utföras genom experimentella och numeriska studier. Doktoranden förväntas skriva en doktorsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng och publicera artiklar av hög kvalitet i internationella tidskrifter. Doktorandens totala varaktighet är fem år, med beaktande av 20% av tiden för undervisning.

Doktorandpositionen omfattar:
- att genomföra det vetenskapliga projektet
- att genomföra kurser motsvarande minst 60 poäng
- undervisning och genomförande av administrativt arbete
- att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten

Arbetsuppgifterna inkluderar viss undervisning i kurser på grund och avancerad nivå. Även vissa administrativa
arbetsuppgifter kan förekomma. Anställningen är heltid upp till fem år och arbetsplatsen är Gävle.

Vi erbjuder

• möjligheten att doktorera vid ett av Sveriges vackraste lärosäten.

• en obligatorisk individuell studieplan för att stötta din individuella utveckling.

• en arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt Högskolans avtal för doktorandlöner.

• forskarutbildning vid ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Kvalifikationer:

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen inom energisystem (forskarutbildningsämnet) har den som avlagt en examen på avancerad nivå inom byggnadsteknik, konstruktion, väg-och vattenbyggnation, energisystem eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen.

Förmågan att kunna uttrycka sig väl på engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.


Bedömningsgrunder
Särskild vikt vid bedömningen kommer att fästas vid:

• kompetens och erfarenhet av numerisk analys samt laboratoriearbete,
• erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.

För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

• självständigt driva sitt arbete framåt,
• kunna samarbeta med andra,
• ha ett professionellt förhållningssätt,
• analysera och arbeta med komplexa frågor,
• förmågan att kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet


Information om antagning och anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget)

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.


Övrigt:

Ansökan
Du ansöker via Högskolans rekryteringssystem Visma recruit. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska ha följande innehåll:

• CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
• Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
• Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
• Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2021-03-21

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2020/606

Upplysningar lämnas av:

Ulf Larsson
Avdelningschef
Telefon: 026-64 87 91
E-post: ulf@hig.se

Alireza Bahrami
Projektledare
Telefon: 070-8436158
E-post: alabai@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)