Religionsvetenskap för lärare i gymnasieskolan (1-90). Ingår i Lärarlyftet. 90 hp

Om kursen

Kursen ger en omfattande introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår som en väsentlig del de stora världsreligionerna –judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl. Viktiga begrepp, riter och föreställningar i respektive religion inkluderas. Men även olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser ges en ingående behandling. Särskilt uppmärksammas här ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp och deras roll i nutida samhällsdebatt blir belyst. Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet tas upp. Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism och religiöst inspirerad terrorism, ingår som ett väsentligt inslag i kursen. Förhållandet mellan religion och vetenskap behandlas utförligt i ett eget moment. En röd tråd genom hela kursen är även de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar? Olika modeller för ledarskap med särskild betoning på skolmiljön diskuteras också. Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande religionsdidaktiska frågor som analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg samt användningen av IT i undervisningen.

Denna kurs är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som uppfyller förkunskapskraven för deltagande i lärarfortbildningen enligt förordning (2007:222) och förordning (2007:223) och som har ett godkännande från sin skolhuvudman.


Lärplattformen Canvas används i kursen och deltagande i examinerande seminarier sker på distans där studenten deltar från egen dator genom ett konferensverktyg, tex konferensverktyget Zoom eller liknande.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörig är den som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig samt uppvisar skolintyg från huvudman.

Urval

Särskilt urval

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202422
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13239
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Lärplattformen Canvas används i kursen och deltagande i examinerande seminarier sker på distans där studenten deltar från egen dator genom ett konferensverktyg, tex konferensverktyget Zoom eller liknande. Det finns också möjlighet att följa kursen helt eller delvis från campus för den som så önskar, beroende på hur den pågående pandemin utvecklas.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)