Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet. 45 hp

Om kursen

Kursen ger en bred introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår såväl de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser. Särskilt uppmärksammas ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp till behandling. Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet blir belysta. Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism, ingår också. En röd tråd genom hela kursen är även de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar? Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande religionsdidaktiska frågor som analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg samt användningen av IT i undervisningen.

Denna kurs är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som uppfyller förkunskapskraven för deltagande i lärarfortbildningen enligt förordning (2007:222) och förordning (2007:223) och som har ett godkännande från sin skolhuvudman.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörig är den som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i religionskunskap åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig samt bifogar intyg om godkännande från skolhuvudman.

Urval

Särskilt urval

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202302
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13238
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Lärplattformen Canvas används i kursen och deltagande i examinerande seminarier sker på distans där studenten deltar från egen dator genom ett konferensverktyg, tex konferensverktyget Zoom eller liknande. Det finns också möjlighet att följa kursen helt eller delvis från campus för den som så önskar, beroende på hur den pågående pandemin utvecklas.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)