Religionsvetenskap (31-60) 30 hp

Om kursen

Kurserna i religionsvetenskap (1-30) och (31-60) är en sammanhållen helhet. Fortsättningskursen (31-60) behandlar ämnesområden som inte tagits upp under den inledande kursen religionsvetenskap (1-30). För att få en allsidig introduktion till religionsvetenskapen rekommenderar vi att man läser båda kurserna. Fortsättningskursen (31-60) består av fyra delkurser. Inom kursen behandlas frågor om religion, natur och hälsa, samspelet mellan människans andliga och moraliska mognad med utgångspunkt i olika etiska och psykologiska teorier, Syd- och Östasiens religioner, samt relationen mellan religion och globalisering. Inom kursen ges också möjlighet att skriva ett självständigt uppsatsarbete. Religionsvetenskap (1-30) + religionsvetenskap (31-60) kan utgöra huvudämne i en högskoleexamen, 120 hp.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionsvetenskap 30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2021
Distans
202103 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23220
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans. Zoom är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)