Didaktiska perspektiv på religion och kultur 15 hp

Om kursen

Kursen ger en överblick över det religionsdidaktiska forskningsfältet ur ett europeiskt, nordiskt och svenskt perspektiv. Religionsdidaktiska ansatser till undervisning och lärande i religion i skolan analyseras ur elev- och lärarperspektiv och religionsdidaktik i högre utbildning behandlas. Teorier och metoder för religionsdidaktisk forskning diskuteras och analyseras. En enskild fördjupningsuppgift genomförs.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

75 hp inom Master i religionsvetenskap En B/Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202145 - 202202
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 3
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13225
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Du kan delta i undervisningen via internet plattformen Zoom och du är välkommen till seminarierna på Campus Gävle (ej obligatoriska). Kursen rymmer i regel 3-4 seminarier i distansform.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)