Psykologiska metoder och examensarbete C 30 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i psykologins vetenskapsteori och forskningsmetodik. Halva kursen består av ett empiriskt arbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Psykologi 60 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2021
Distans
202103 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-25310
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)