No/Teknik för lärare i åk 4-6 (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II 30 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen med inriktning åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i biologi, fysik och kemi i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kursen ges på distans med 4 träffar/termin i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som uppföljning av en träff, eller som ska förbereda inför kommande träff.

Studierna bedrivs på drygt kvartsfart (10 hp per termin) för att du ska hinna återknyta kursens innehåll och din undervisning, men även bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 4-6 och integreras med ämnesdidaktisk kunskap. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar (c:a 6 hp/ämne) och en ämnesgemensam del.

Syftet med kursen är att du som lärare genom att öka dina ämnesteoretiska och ämnes-didaktiska kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik, kemi) och teknik ska utveckla din kompetens så att de aktuella ämnesområdena görs begripliga för eleverna och att deras specifika förmågor kan utvecklas.
Kursen börjar med de ämnesspecifika delarna. Det ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehållet introduceras och genomförs parallellt. Till exempel kan ett moment starta genom att studera skolans styrdokument för att analysera vilka mål eleverna ska uppnå. En fördjupning sker av centralt ämnesinnehåll som följs av de ämnesdidaktiska synvinklarna. Ett sådant moment kan avslutas genom nya övningar och seminarier.
Laborationer och praktiska övningar är oftast utformade så att dekan användas i undervisning. Ett sådant moment har då två syften, dels ditt lärande och hur och du skulle kunna använda laborationen eller övningen i en klass. Även praktiska övningar, laborationer och exkursioner kopplas ihop med både teoretisk och didaktisk litteratur.
Utvärdering behandlas under kursen på flera sätt både genom övningar och teoretiskt.
I kursens senare del ligger en gemensam kursdel som inkluderar ett större projekt som där planering, genomförande och utvärdering av både elevers lärarande och ditt egna ingår. Andra viktiga mål med det avslutande projektet är ämnesövergripande arbete och studier kring kollegialt lärande. I kursens gemensamma modul ingår också andra mer gemensamma delar som hållbar utveckling, genusperspektiv och undervisning i naturvetenskap och teknik både ur respektive ämnes perspektiv och en mer övergripande nivå.
Kursen No/Tk 30 hp ges av ett av ett lärarlag bestående av lärare från varje ämne.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörighetsgivande lärarexamen med inriktning minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisning i dessa ämnen i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig

Urval

Särskilt urval

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202251
Studietid: Dagtid
Antal platser: 32
Studieort: Gävle
5 träffar
Anmälningskod: HIG-18133
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)