Storytelling för kommunikatörer 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger en bred introduktion till begreppet storytelling utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv men har en viss inriktning mot visuell kommunikation. Områden och principer för berättande studeras och analyseras utifrån teoretiska utgångspunkter och blandas med praktiska övningsuppgifter. Studenterna får öva sig i att utveckla och förmedla ett innehåll med berättelser samt anpassa struktur och form till olika situationer och sammanhang. I kursens studeras även hur berättelser används inom t ex ledarskap, marknadsföring, film, visuell kommunikation och organisationskommunikation

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Företräde för programstudenter i Informatörsprogrammet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)