Jungiansk psykologi (1-15) 15 hp

Om kursen

Denna kurs syfte är att ge en introduktion till jungiansk psykologi, dess teorier och metoder samt även att kritiskt granska dessa. Kursen har en tvärvetenskaplig infallsvinkel och C. G. Jungs teorier relateras till ett bredare vetenskapligt fält inom religionspsykologi och djuppsykologi. Kursen består av en introduktionskurs och en fördjupningskurs. Den vänder sig till dig som har eller utbildar dig för ett människovårdande eller kulturellt inriktat yrke och till dig som är intresserad av den jungianska psykologin i allmänhet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2021
Distans
202123 - 202132
Studietid: Dagtid
Antal platser: 65
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-33200
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)