Genusvetenskap (1-30) 30 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och teoribildning, med tyngdpunkten på humaniora och samhällsvetenskap. Kursen består av fyra moment: Introduktion till genusstudier, Genus och makt i globalt perspektiv, Familj och arbete samt Kropp och identitet. Fokus ligger på att analysera problem och frågeställningar på det sociala, politiska och kulturella området. Kursen har även som mål att stimulera din förmåga att självständigt och kritiskt granska din omvärld utifrån ett genusperspektiv och att uttrycka din förståelse av genusvetenskapliga frågor i tal och skrift.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Sv B/Sv 2 B, Eng B

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202222
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12400
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fyra till åtta nätbaserade träffar per termin på vilka deltagande är frivilligt. Undervisningen sker företrädesvis kvällstid.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)