Byggnadsmaterial och tillämpad byggnadsfysik - distans 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial
2. beskriva centrala byggnadsfysikaliska fenomen (värme-, luft och fukttransporter) samt principer bakom byggnads- och installationstekniska lösningar och materialval utifrån dessa fenomen
3. utföra enklare byggnadsfysikalisk beräkningar för att bedöma termiska och fukttekniska förhållanden hos byggnadskomponenter samt byggnaders effekt- och energibehov
4. analysera byggnaden som ett helt system och hur valda material, konstruktions- samt installationslösningar samspelar i systemet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik B eller Matematik 2a/b/c (Områdesbehörighet 7/A7). Undantag ges för Fysik A eller Fysik 1b1/Fysik 1a.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202144
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 150
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16601
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)