Bildpedagogik (61-75) 15 hp

Om kursen

Kursen innebär ett fördjupat kulturanalytiskt perspektiv på barns och ungas erfarenheter vid gestaltande arbete. I kursen undersöks hur olika synsätt på barn och kunskap i bildpedagogisk retorik och diskurs kan leda till skilda bild- och konstpedagogiska praktiker. Kursen avser att belysa aktuell forskning inom bildområdet och syftar till att skapa kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder kring gestaltande arbete. Efter avslutat kurs finns möjlighet att fortsätta studierna genom att skriva en uppsats, 15 hp (76-90) inom pedagogik med inriktning mot bildpedagogik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Bildpedagogik 60 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-13118
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fyra träffar per termin. Träffarna är fredagar (eftermiddag) och lördagar (dagtid).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)