Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Jonas Boustedt, Avdelningschef, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Akademisk titel/befattning i [ämne]
Ämne/forskargrupp
Avdelning, akademi

E-post: fornamn.efternamn@hig.se
Telefon: 020-xx xx xx

byter lite till

AKTUELL FORSKNING

Byter rubrik

Byter text

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Doktorsavhandling

Boustedt, J. (2010). On the Road to a Software Profession : Students' Experiences of Concepts and Thresholds. Diss. (sammanfattning), 2010. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 61 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 734) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Thomas, L., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Zander, C. (2010). Threshold concepts in computer science : an ongoing empirical investigation. Threshold concepts and transformational learning. Rotterdam: Sense Publishers. S. 241-258. Länk [Mer information]
Zander, C., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Ratcliffe, M. & Sanders, K. (2008). Threshold concepts in computer science : a multi-national empirical investigation. Threshold concepts within the disciplines. Rotterdam: Sense. S. 105-118. Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Boustedt, J. (2007). Students working with a large software system : experiences and understandings. Lic.-avh. , 2007. Uppsala: Department of Information Technology, Uppsala University. 152 s. (IT Licentiate Theses / Uppsala university, Department of Information Technology 2007-002) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)