Dialogmöte: Bedömningsstödet Bygga svenska åk 7-9/gy

Skolverket tillsammans med Högskolan i Gävle bjuder in till dialog om bedömningsstödet Bygga svenska. Dialogmötet riktar sig till grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Under dialogmötet får du fördjupad förståelse om hur bedömningsstödet kan användas för att stödja arbetet med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Du får kunskaper om bedömning och undervisning i olika ämnen, hur du systematiskt kan iaktta elevernas förmågor och ge stöttning som har betydelse för elevens språk- och kunskapsspråks­utveckling i alla ämnen.

Datum: 23 mars
Tid: kl 08.30-16.00
Plats: Elite Grand Hotel Gävle

Anmälan

Fler datum

Dialogmöten för övriga årskurser samt fler datum och orter att välja mellan hittar du här:

Kontakt:
Signhild Olsson, Verksamhetsutvecklare, signhild.olsson@hig.se
RucX - Regionalt Utvecklingscenter Gävleborg

Varmt välkommen!


Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)