Arbets- och organisationspsykologi 15 hp

Om kursen

Kursens syfte är att öka kunskaperna om olika styrnings-, koordinerings-, samt sociala processer inom organisationsarenan. Tillämpningsområden som attityder och värderingar inom organisationen samt kommunikations- och ledningsaspekter kommer att behandlas. Under kursen får studenterna planera, utföra och rapportera en organisationspsykologisk undersökning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Psykologi A 22,5 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)