Examensarbete 15 hp

Om kursen

I examensarbetet ges den studerande möjligheter att aktivt undersöka och bearbeta centrala problem/frågeställningar inom det personal-, och arbetsvetenskapliga området samt en kunskap i kritisk granskning och bedömning av vetenskapliga arbeten inom vetenskapsområdet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Beteendevetenskaplig metod och arbetsliv, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)