Arbetsplatsens fysiska och psykosociala miljö 15 hp

Om kursen

Under delkursen ska studenten förvärva fördjupade kunskaper om sambandet mellan arbetsplatsens fysiska, psykiska, sociala miljö och individens hälsa och välbefinnande. Kursen innefattar också studier om stress och belastningsskador och åtgärder för att undanröja problem inom arbetsplatsen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Psykologi A 22,5 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)