Individ och organisation 15 hp

Om kursen

Momentet inleds med en kursintroduktion där avsikten är att introducera den studerande i utbildningen, aktuella yrkesområden/yrkesroller och en överblick över personalarbetets olika inriktningar. Kursen syfte är att ge studenterna kunskap i psykologiska teorier om individen med en koppling till personal- och arbetslivsfrågor. Det handlar om grundläggande psykologisk teoribildning inom det breda forskningsfält som psykologi utgör, såsom kognition, perception, emotion, motivation, beslutsfattande och inlärning applicerat till arbetsliv och organisation.

Kursen ingår i Personal- och Arbetslivsprogrammet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)