Folkhälsa och arbetsliv A 15 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som studerar vid Personal-och arbetslivsprogrammet och ska ge en introduktion till ämnet folkhälsovetenskap.
Den ska också ge kunskap om hälsoläget internationellt och nationellt, skapa förståelse för begreppen hälsa och sjukdom samt vad det är som påverkar hälsan i befolkningen.
I kursen ingår även att identifiera hälsofrämjande åtgärder som kan tillämpas i arbetslivet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)